Familiebedrijven met uitsterven bedreigd?

‘Familiebedrijven staan op uitsterven’. Zo luidde de opvallende titel van een recente nieuwsflits in Nederland. De titel was gebaseerd op een onderzoek onder tweehonderd bedrijfseigenaren in Nederland. Volgens die studie verwacht “slechts” de helft van de bedrijfseigenaren die de onderneming van familie hebben overgenomen die aan een familielid over te dragen.

Hoe bepaalt u de waarde van uw bedrijf?

Wat is mijn familiebedrijf waard? Het is een vraag die veel ondernemers uit hun slaap houdt. De waarde van een onderneming is tijdgebonden en subjectief. Een onafhankelijke waardebepaling is nuttig en noodzakelijk in het verkoopproces. Die waardebepaling vormt een basis voor de  onderhandelingen en uw financiële planning.

Twee keer nadenken voor je verkoopt

Wie als familiaal ondernemer de pensioenleeftijd bereikt, kan drie dingen doen: kiezen voor familiale opvolging, verkopen of de eigendom houden en het bedrijf door een externe manager laten leiden. In een recente bijdrage plaatste private equity-specialist Filip De Clercq kritische kanttekeningen bij de verkoop. Ik wil ze u niet onthouden.

Ja, er zijn nog opvolgers!

Het onderzoek naar de perceptie van jongeren over het familiebedrijf, en de loopbaanintenties van jongeren die thuis een familiebedrijf hebben, stemt ons hoopvol. We lieten die zaken onderzoeken in het kader van de Dag van het Familiebedrijf 2014, om een antwoord te krijgen op de vraag: "Zijn er nog opvolgers?".

Pages