Dag van het Familiebedrijf

De Dag van het Familiebedrijf is hét jaarlijkse treffen voor al wie actief is in een familiebedrijf. Het congres heeft telkens plaats in oktober en is bedoeld voor bedrijfsleiders en bestuurders van familiebedrijven, maar ook voor hun medewerkers.

Op de Dag voor het Familiebedrijf staat telkens één thema centraal. In het verleden ging het ondermeer om best practices voor families met een bedrijf, opvolging en jongeren in familiebedrijven, groei en waardecreatie door familiebedrijven, de rol van vrouwen in het familiebedrijf, …

Telkens ontdekt u meer over het thema via boeiende cases van familiale bedrijfsleiders en andere ervaringsdeskundigen die hun ervaringen en inzichten delen. IFB kiest niet voor zware theoretische beschouwingen, maar wel voor inspirerende praktijkverhalen. Uiteraard is er ook veel ruimte voor interactie en netwerking.

De Dag van het Familiebedrijf gaat dit jaar door op dinsdag 3 oktober 2017.

Informatie over de volgende editie wordt binnenkort bekend gemaakt.