Dag van het Familiebedrijf

De Dag van het Familiebedrijf is hét jaarlijkse treffen voor al wie actief is in een familiebedrijf. Het evenement heeft telkens plaats in oktober en is bedoeld voor bedrijfsleiders en bestuurders van familiebedrijven, maar ook voor hun medewerkers.

Op de Dag voor het Familiebedrijf staat telkens één thema centraal. In het verleden ging het ondermeer om best practices voor families met een bedrijf, opvolging en jongeren in familiebedrijven, groei en waardecreatie door familiebedrijven, de rol van vrouwen in het familiebedrijf, …

Telkens ontdekt u meer over het thema via boeiende cases van familiale bedrijfsleiders en andere ervaringsdeskundigen die hun ervaringen en inzichten delen. IFB kiest niet voor zware theoretische beschouwingen, maar wel voor inspirerende praktijkverhalen. Uiteraard is er ook veel ruimte voor interactie en netwerking.

Samenwerken binnen, met en tussen familiebedrijven?

Samenwerken is erg belangrijk voor het succes van familiebedrijven. Bovendien neemt samenwerking in familiebedrijven vele vormen aan. Zowel tussen generaties, tussen dichte en/of verre familieleden of verschillende takken van de familie, maar ook tussen verschillende families binnen eenzelfde bedrijf of tussen verschillende familiebedrijven.

Op de Dag van het Familiebedrijf brengen we in kaart welke de succesfactoren zijn voor samenwerking en hoe de samenwerking best wordt georganiseerd en gestructureerd. 

De Dag van het Familiebedrijf gaat dit jaar door op dinsdag 3 oktober 2017.

Inschrijven voor de Dag van het Familiebedrijf kan vanaf 15 augustus via een inschrijfknop op deze pagina.