Word adviseur

Van 18 oktober 2016 tot en met 25 april 2017 liep aan de EHSAL Management School in Brussel een nieuwe editie 'Adviseur familiebedrijven'. De opleiding loopt over 12 dinsdagen en biedt een geïntegreerde en multidisciplinaire blik op de specifieke aspecten van ondernemen in het familiebedrijf.

Meer dan drie kwart van de ondernemingen in België zijn familiebedrijven. Zij vormen de dus de motor van onze economie, werkgelegenheid en welvaart. Uit onderzoek is gebleken dat zij beter presteren dan andere bedrijven. Maar toch kennen familiale ondernemingen zij specifieke en complexe problemen die voortvloeien uit het spanningsveld tussen de belangen van de familie en die van het bedrijf. Relationele en emotionele factoren spelen er vaak een sleutelrol. Het professioneel adviseren van familiebedrijven vergt daarom ook een bijzondere opleiding. Het programma ‘Adviseur familiebedrijven’ komt hieraan tegemoet. Het gaat om een samenwerking van het Instituut voor het Familiebedrijf en de EHSAL Management School (EMS). 

 

Een unieke mix van kennen en kunnen

Samen bieden we een gedegen opleiding over de eigenheid van familiebedrijven op talloze vlakken (eigendom, governance, financiering, enz.), aangevuld met sessies over de familiale relaties en dynamieken die bij de opvolgingsproblematiek komen kijken. De thema’s worden steeds benaderd vanuit een brede context (juridisch, fiscaal, financieel, psychologisch, organisatorisch, enz.). Daarnaast worden tijdens trainingsessies ook een reeks consultingvaardigheden bijgeschaafd.

Het programma biedt een unieke mix van kennen en kunnen. Meer info vindt u hier.

 

Voor wie?

Het programma richt zicht tot adviseurs van familiebedrijven (accountants, juristen, fiscalisten, bankiers, vermogensbeheerders, consultants, enz.) die - ongeacht hun specifieke discipline - een actuele, geïntegreerde en multidisciplinaire kennis willen verwerven omtrent familiebedrijven. Wie de reeks met succes volgt, verwerft het 'Certificaat Adviseur Familiebedrijven'.

Klik hier voor de brochure.

Voor de sessies in het najaar van 2017 kan u online inschrijven voor de opleiding via dit formulier.

Voor meer info kan u ook terecht bij programmacoördinator Hugo Couck, hugo.couck@emsbrussel.be of tel. 02/ 210.12.42.