Gastblog Hudson

Blogartikels

Governance
Familie

Potentieel van HR-Analytics nog onderbenut bij veel familiebedrijven

De Belgische humanresourcesafdelingen zullen ook dit jaar blijven focussen op het aantrekken, ontwikkelen en motiveren van talent. Rekrutering en selectie wordt daarbij hun hoofdprioriteit, gevolgd door leiderschapsontwikkeling en talentmanagement. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse HR-Barometer-studie van HR-consultancybedrijf Hudson en Vlerick Business School. HR-Analytics blijkt echter nog niet echt ingeburgerd te zijn. Hoewel bedrijven veel gegevens verzamelen, geven HR-verantwoordelijken aan dat ze de analyse ervan nog niet onder de knie hebben.
Opvolging
Familie

Competenties voor opvolgers: focus op je troeven en stel je kwetsbaar op

De opvolging in een familiebedrijf is geen eenvoudig proces. Vaak rusten er grote verwachtingen op de kandidaat-opvolgers. In de Opvolgersacademie hebben we samen met de deelnemers enkele sessies opgezet om de belangrijke competenties voor familiale opvolgers in kaart te brengen. De bedoeling was daarbij niet om het ideale profiel voor de ideale opvolger te bepalen, maar wel om een kader te schetsen van welke competenties van belang zijn voor de toekomstige bedrijfsleider(s) in het familiebedrijf.
Governance
Familie

De juiste mensen zorgen voor betere prestaties in uw familiebedrijf

Absenteïsme en zwakke arbeidsprestaties gaan vaak samen en kosten bedrijven handenvol geld. Hoe dat komt? Omdat zwakke arbeidsprestaties leiden tot lage productiviteit, wat dan weer kan leiden tot bezuinigingen en demotivatie. Slecht presterende en gedemotiveerde werknemers vinden dat ze weinig bijdragen aan het bedrijf en zijn dan ook sneller geneigd om een dagje thuis te blijven. Geen enkele personeelsselectiestrategie kan dergelijke problemen volledig voorkomen of inperken. Door personen aan te werven met de juiste persoonlijkheidskenmerken kunnen bedrijven de situatie echter wel positief beïnvloeden en de werksfeer bevorderen.