Blog

Tijd om wakker te worden

Een decennium geleden bleef de vraag hoe een bedrijf met duurzaamheid moest omspringen beperkt tot veeleer oppervlakkige discussies. Misschien wordt het belangrijker, misschien ook niet, was de teneur. Vandaag kan niemand nog om de vaststelling dat duurzaamheid en bij uitbreiding alle onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet zomaar een modeverschijnsel zijn.

Met een family charter verdient u geld

Het verband tussen allerlei governance praktijken en de financiele performantie van een familiebedrijf is al geruime tijd een heet hangijzer. Stel dat u in uw familiebedrijf externe bestuurders benoemt, zoals de Code Buysse voorschrijft, zal uw familiebedrijf dan in de toekomst meer winst maken? Het verband tussen beide is niet evident. Er zijn studies die een positief verband aantonen.

Waar liggen de Europese familiebedrijven wakker van?

Tussen mei en augustus 2017 werd alweer voor de zesde keer een Europese bevraging georganiseerd door KPMG in samenwerking met European Family Business (EFB), een pan-Europese organisatie die instaat voor de belangenbehartiging van familiebedrijven over de landsgrenzen heen. Dit jaar namen ongeveer 1100 bedrijven deel, verspreid over 26 landen in Europa.

Daniël Coopman: een gepassioneerd pionier

Het overlijden van Daniël Coopman maandag jongstleden dompelt de wereld van het Vlaamse familiebedrijf in rouw. Samen met zijn echtgenote Edith de Baets, een der eerste vrouwelijke licentiaten in de economie, heeft hij Ter Beke uitgebouwd tot een performant beursgenoteerd familiebedrijf.

Pages