Eigendom

Een familiebedrijf fiscaal optimaal verkopen

U kunt een familiebedrijf verkopen aan de familiale opvolgers of aan een geïnteresseerde partij buiten de familie. In dit verband maakt men traditioneel een onderscheid tussen de verkoop van de aandelen van de vennootschap (‘share deal’) en de verkoop van bepaalde activa (‘asset deal’). Tussen beiden zijn belangrijke verschillen, niet in het minst op fiscaal vlak voor de verkoper.
Eigendom
Strategie

Aandachtspunten bij een fusie van familiebedrijven

Als familiebedrijf een groeiambitie realiseren, kan op diverse manieren. Ook een fusie kan bijdragen tot de groeikracht van de onderneming. Een fusie tussen familiebedrijven kan zakelijk op twee manieren aangepakt worden, die we in deze blog nader toelichten.
Governance

Waarom een externe bestuurder een meerwaarde vormt...

Deugdelijk bestuur (of corporate governancebelangt niet alleen beursgenoteerde bedrijven maar ook kmo’s. Deugdelijk bestuur is geen doel op zich, het is een middel om de strategie van de onderneming te realiseren. Het laat toe om leiderschip en transparantie te waarborgen.
Strategie

Hoe bepaal je een groeistrategie?

Serial familiale entrepreneurs zijn ondernemers bij wie het ondernemen in de genen zit. Ze hebben een duidelijke visie en strategie en hebben het vermogen om dit om te zetten in een succesvolle business. Groeien en doorgroeien, daar gaat het bij serial familiale ondernemers om. En dit doen ze om de toekomst van hun bedrijf veilig stellen: over de generaties heen, en ook in het belang van de mensen die in het bedrijf werken.
Eigendom

Hoe bepaalt u de waarde van uw bedrijf?

Wat is mijn familiebedrijf waard? Het is een vraag die veel ondernemers uit hun slaap houdt. De waarde van een onderneming is tijdgebonden en subjectief. Een onafhankelijke waardebepaling is nuttig en noodzakelijk in het verkoopproces. Die waardebepaling vormt een basis voor de onderhandelingen en uw financiële planning.
Eigendom

Belastingvrije interne meerwaarden

Als een belastingplichtige aandelen verkoopt aan of inbrengt in een vennootschap waarvan hij ook aandeelhouder is en/of controle bezit, dan spreekt de fiscus van een ‘interne meerwaarde’. Onder sommige voorwaarden is die belastingvrij.
Strategie

Alternatieve verloning voor sleutelfiguren in familiale ondernemingen

Vaak moeten familiale ondernemingen hun topmensen zoeken buiten het bedrijf. Hen gemotiveerd houden, is geen sinecure. Vooral omdat familiale ondernemers zelden geneigd zijn het aandeelhouderschap open te stellen voor zulke ‘externe’ managers. Een motiverend verloningspakket is dan ook een uitstekend alternatief voor het aandeelhouderschap.
Eigendom

Hoe dient u een goed kredietdossier in?

“Banken geven bijna geen financiering meer”. Die verzuchting hoor je tegenwoordig wel vaker bij ondernemers en bedrijven. Maar klopt dat ook wel? Uit onze ervaring blijkt alvast van niet.
Eigendom

Welk dividendbeleid voor familiebedrijven?

Familiebedrijven hebben een aantal bijzondere kenmerken, met bijvoorbeeld een meer geconcentreerd aandeelhouderschap. In deze blog vragen we ons af of hun dividendbeleid zich onderscheidt van ondernemingen met een versnipperd aandeelhouderschap.