Brexit - gevaar of ook opportuniteit voor familiebedrijven?

U doet zaken met het Verenigd Koninkrijk? Dan bent u wellicht volledig in de ban van Brexit… of althans zou dat niet moeten? De afgelopen jaren domineerde Brexit het nieuws met deadlines en onderhandelingen die vaak eeuwig leken te duren. Men zou bijna vergeten dat de ‘politieke Brexit’ reeds een feit is toen het Verenigd Koninkrijk op 1 februari 2020 de EU officieel heeft verlaten. De reden waarom we hier nog geen gevolgen van hebben gezien is omdat op die dag tevens meteen een overgangsperiode is ingegaan waarbij de fictie werd aangenomen dat het VK nog steeds bij de Europees douane-unie en ééngemaakte markt behoord. Die fictie loopt nu evenwel ten einde en vanaf 1 januari 2021 is ook de ‘economische Brexit’ een feit en dit met alle gevolgen van dien…

Tot het einde van dit jaar hebben bedrijven dus nog kunnen genieten van de voordelen die een douane-unie en interne markt met zich meebrengt. Dit betekent dat er voor het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk geen ‘harde grenzen’ zijn, en dus ook geen grenscontroles, douaneformaliteiten, invoerrechten of andere fiscale verplichtingen. Ook op het gebied van productreglementering (bv. CE-markering, specifieke verplichtingen voor voeding, chemicaliën, etc.) is er tot eind 2020 nog de fictie van de eengemaakte markt met volledige wederzijdse erkenning. Dit alles heeft er natuurlijk toe geleid dat het Verenigd Koninkrijk één van onze belangrijkste handelspartners is (en is gebleven), alsook dat de interne goederenstromen en supply chains van onze Vlaamse bedrijven vaak volledig verweven en geïntegreerd zijn met het VK. Daar komt nu vanaf 1 januari 2021 dus verandering in!

Onafhankelijk van de uitkomst van de nog lopende onderhandelingen, staat het reeds buiten kijf dat Brexit een ingrijpende impact zal hebben op uw bedrijfsvoering en uw handel met het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven zullen in de toekomst geconfronteerd worden met douaneformaliteiten (import/export aangiftes, oorsprongsverklaringen, vergunningen, douane-agenten, etc.), de eventuele betaling van invoerrechten in het VK of EU, maar ook de bijkomende administratieve verplichtingen, vertragingen in transport door grenscontroles, etc. zullen ervoor zorgen dat de kostprijs van uw product serieus de hoogte in gaat.

Bedrijven die momenteel al een sterke affiniteit hebben met internationale handel (i.e. invoer en uitvoer met partners buiten de EU) lijken hier een voordeel te hebben daar zij vaak reeds de nodige processen en ervaring hebben met deze vaak complexe formaliteiten. Voor familiebedrijven en bedrijven die zich momenteel vooral op de Europese markt hebben gericht kan Brexit nog een serieuze uitdaging worden. Er zullen niet alleen nieuwe bedrijfsprocessen moeten worden geïmplementeerd maar het zal daarnaast ook belangrijk zijn om te investeren in uw medewerkers zodat uw team over de nodige kennis en ervaring ter zake beschikt.

De economische Brexit komt nu razendsnel op ons af. Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wordt sowieso complexer en duurder. Hoewel het lijkt dat internationale bedrijven en bedrijven met de mogelijkheid tot lokale productie in het VK hier een concurrentieel voordeel hebben, zal het er voor familiebedrijven vooral op aankomen om zich tijdig voor te bereiden en de Brexit-impact zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast kunnen familiebedrijven Brexit tevens aangrijpen om volop in te zetten op verdere internationalisering, rationalisering en automatisering van de bedrijfsprocessen. “Never waste a good crisis” is meer dan ooit het devies!

Frederik Cappelle

Director KPMG Tax & Legal Advisors – Indirect Tax