Broers, zussen, neven en nichten in het familiebedrijf: werk tijdig aan de teamspirit!

Waar oprichters van een bedrijf ervoor gekozen hebben om samen in zee te gaan, is dat niet altijd het geval in de volgende generatie(s). De broers, zussen, neven en nichten van de volgende generaties hebben niet voor elkaar gekozen, zij worden geboren in een familie die samen een familiebedrijf heeft.

In een recente bijdrage in FFI Practitioner[1] werd hiernaar verwezen als het “accidental partnership” van broers, zussen, neven en nichten in een familiebedrijf, vrij te vertalen als een “toevallig partnerschap”. Deze familieleden hebben in eerste instantie niet voor elkaar als zakenpartners gekozen maar zullen, niet in het minst in het belang van het familiebedrijf, toch een gezonde en constructieve relatie moeten hebben indien zij succesvol samen verder willen gaan.

Dat “toevallig partnerschap” kan heel wat uitdagingen inhouden. Zullen de betrokkenen kunnen samenwerken? Kunnen zij een team vormen? Delen zij dezelfde waarden en visie m.b.t. het familiebedrijf? Hoe gaan ze om met onderlinge verschillen van mening, stijl, persoonlijkheid, …? Dit alles vormt de fundamenten van de toekomstige samenwerking tussen deze familieleden.

Rond dit alles moet bewust en tijdig gewerkt worden. Verschillen hoeven immers niet altijd problematisch te zijn, zij kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een complementariteit in het team. Maar men moet wel duidelijke afspraken maken, waar iedereen zich in kan vinden. Daarzonder is het risico erg groot dat sluimerende (menings)verschillen escaleren en op termijn leiden tot een verslechtering van de relaties en een ongezonde dynamiek tussen de betrokkenen, of zelfs tot een breuk tussen de familieleden.

Men werkt er best tijdig aan, vooraleer deze generatie de fakkel overneemt van de overdragende generatie. We zien vaak dat conflicten tussen familieleden van de opvolgende generatie min of meer bedekt blijven zolang de overdragende generatie de touwtjes in handen houdt. De volgende generatie voegt zich naar de bestaande gewoontes, wensen en afspraken, en hun onderlinge verschillen en/of meningsverschillen komen niet of niet ten volle aan de oppervlakte. Jammer genoeg zien we nog al te vaak in dergelijke situaties dat juridische structuren voor de opvolging worden uitgewerkt, terwijl aan de sluimerende conflicten wordt voorbijgegaan. Men creëert op die manier een structuur zonder fundamenten.

Wanneer een familie werk wil maken van de opvolging is het dan ook absoluut van belang open te zijn en potentiële conflicten aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Het is aan de adviseur die de opvolging begeleidt, om de juiste vragen te stellen en te zorgen dat de fundamenten stevig zijn vooraleer de juridische uitwerking gebeurt.

 

Sofie Lerut
Roots Advocaten

 

[1] Rebecca A. Meyer, Accidental Partnerships: A new lens on sibling and cousin partnerships, FFI Practitioner, weekly edition, 6 november 2019.