Hoe bepaal je een groeistrategie?

Gastblog ING
06.03.2015
Strategie

Serial familiale entrepreneurs zijn ondernemers bij wie het ondernemen in de genen zit. Ze hebben een duidelijke visie en strategie en hebben het vermogen om dit om te zetten in een succesvolle business. Groeien en doorgroeien, daar gaat het bij serial familiale ondernemers om. En dit doen ze om de toekomst van hun bedrijf veilig stellen: over de generaties heen, en ook in het belang van de mensen die in het bedrijf werken.

Groei en diversificatie moet echter wel passen in een duidelijke strategie. Het is belangrijk dat de eigenaars weten waar zij naartoe willen. Hoe zien zij de toekomst? Welke positie wensen zij in te nemen? Welke succesformule willen zij gebruiken? Een duidelijke strategie is een voorwaarde om met succes te innoveren en te groeien en zich zo te onderscheiden van de concurrenten.

Maar hoe bepaal je een goede strategie?

Definieer eerst de redenen van bestaan van de onderneming: wie ben je en wat wil je bereiken? Eens deze missie bepaald werd, staat deze niet voortdurend tot discussie. Bepaal daarna waar je met de onderneming naartoe wil (visie): wat zijn je ambities? Hoe moet de ondernemingen zich ontwikkelen? Welke trends zijn belangrijk voor het bedrijf? Nu kunnen doelen bepaald worden die je wil bereiken (mijlpalen). Deze doelstellingen moeten SMART zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Op basis van de visie en de doelstellingen kunnen een reeks stappen gedefinieerd worden om de groei van het bedrijf op lange termijn te garanderen (strategisch plan). Hier is het belangrijk om duidelijke keuzes te maken die goed gebudgeteerd worden en die opgevolgd kunnen worden.

Met een strategisch plan bepaal je waar je met de onderneming over 5 jaar (of langer) wil staan. Dit vertaal je daarna naar een korte termijn actieplan (bv. per jaar) met realisaties die goed kunnen opgevolgd worden en die kunnen bijgestuurd worden indien nodig.

Eens je een strategie hebt moet deze, intern en extern, gecommuniceerd worden. Leg intern het gemeenschappelijk doel vast en zorg dat iedereen binnen het bedrijf weet wat zijn of haar rol is in deze strategie. Zo maak je er een echte hefboom voor groei van, en een succes!

(Philippe Mercelis, Head of Midcorporates & Institutionals Brussels Region, ING)