Hoe bepaalt u de waarde van uw bedrijf?

Gastblog ING
11.11.2014
Eigendom

Wat is mijn familiebedrijf waard? Het is een vraag die veel ondernemers uit hun slaap houdt. De waarde van een onderneming is tijdgebonden en subjectief. Een onafhankelijke waardebepaling is nuttig en noodzakelijk in het verkoopproces. Die waardebepaling vormt een basis voor de onderhandelingen en uw financiële planning.

Hoewel er geen objectieve maatstaven zijn die eenduidig de waarde van een bedrijf kunnen bepalen, bestaan er wel bedrijfseconomische methodes en technieken waarmee we een richting kunnen bepalen. Er worden ook wel eens vuistregels gebruikt, maar als het bedrijf onvoldoende representatief is voor de branche, kunt u er daarmee flink naast zitten.

Het verschil tussen de waarde en de effectieve verkoopprijs

De waarde van een bedrijf is het resultaat van gespecialiseerde berekeningen terwijl de overnameprijs het resultaat is van onderhandelingen tussen overdrager en overnemer. De onderhandelingsmarge en het aantal potentiële overnemers zijn determinerend voor de uiteindelijke verkoopprijs.

Hoe de waarde van het bedrijf berekenen?

Er bestaan een tal van berekeningsmethodes om de waardering te berekenen. Toch worden de volgende drie waarderingsmethodes het vaakst gebruikt: waardering op basis van het geherwaardeerd netto–actief, een waardering door een actualisering van de toekomstige kasstromen (ook discounted cash flows genoemd) en een waardering op basis van marktmultiples of transactiemultiples.

ING overzicht

Welke methode ook wordt gebruikt, waarderen is specialistenwerk en hoort thuis bij gespecialiseerde banken en accountants. Als familiaal ondernemer moet u met degene die de waardering heeft verricht, de verschillende componenten van de waardering goed doorspreken. Zo voorkomt u dat de emotionele waarde een storende rol gaat spelen. Bij de voorbereiding van het verkoopproces is het van belang dat u bij uzelf nagaat wat uw grenzen zijn. U kunt een punt bereiken waarop u ervoor kiest liever wat langer door te werken en een goede managementfee te incasseren, dan om een verkoopopbrengst te aanvaarden die u te laag vindt.

(Jean-Philippe Bonte, ING, M&A midcorporates)