Hoe dient u een goed kredietdossier in?

Gastblog ING
31.01.2014
Eigendom

“Banken geven bijna geen financiering meer”. Die verzuchting hoor je tegenwoordig wel vaker bij ondernemers en bedrijven. Maar klopt dat ook wel? Uit onze ervaring blijkt alvast van niet.

Kan je bij de bank nog gemakkelijk een krediet krijgen om je onderneming te financieren? Heel wat mensen denken dat banken veel strenger geworden zijn bij het toekennen van kapitaal, maar eigenlijk klopt dat beeld niet. Het totale volume aan kredieten voor bedrijven heeft nog nooit zo hoog gestaan, ondanks een verminderde vraag naar krediet. Er is dus eigenlijk een stijging van het aanbod, terwijl de vraag achter blijft.

Vier parameters

Wij zijn absoluut bereid om bedrijven te ondersteunen in hun projecten. Zo lang de kwaliteit van het kredietdossier hoog genoeg is, mag men zich aan financiering verwachten. Die kwaliteit hangt van verschillende factoren af.

De terugbetalingscapaciteit is daar uiteraard eentje van. Een groot deel van de aanvragen hebben op basis van enkel de balansgegevens onvoldoende terugbetalingscapaciteit. Banken geven geen kredieten aan ondernemingen met geen of te lage terugbetalingscapaciteit waardoor deze banken extra vragen stellen.

Daarnaast wordt ook gekeken naar de kwaliteit van het management. Voor een bedrijf is het tevens belangrijk een bank te overtuigen van zijn managementkwaliteiten. De bedrijven die het best overleven in tijden van crisis zijn deze die geleid worden door goede managers.

Een derde factor is de verhouding tussen het risico voor de bank en het rendement van de kredietaanvraag. Is er een groter risico, dan moet daar een groter rendement tegenover staan, dus een hogere prijszetting. Het risico kan worden beperkt door waarborgen vanuit de vennootschap te verlenen, vanuit overheidsgaranties of persoonlijke borgstellingen.

Een vierde factor ten slotte, is de vraag of de onderneming een eigen inspanning of engagement kan geven aan de bank? Overtuig de bank dat u als ondernemer zelf volledig achter het te financieren project staat.

Naast alle bovenstaande factoren, blijft het belangrijkste punt dat de bank steeds naar de merites van de investering op zich zal kijken. Waarin gaat u investeren? Is dat een te verantwoorden investering voor zowel de onderneming als voor de bank?

Welke fase?

In de zoektocht naar kapitaal is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende fases waarin een onderneming zich bevindt en tussen de verschillende soorten kapitaal die verstrekt kunnen worden. Wat de fases betreft, onderscheiden we vier grote segmenten: Starters, groeiers, mature bedrijven en ondernemingen die zich op een overdracht voorbereiden.

Bij starters zal er bijvoorbeeld geld nodig zijn om aan productontwikkeling te doen, om de marktintroductie waar te maken of om de marketing te verzorgen. Bij groeiers zullen we bijvoorbeeld proberen om de liquiditeitsdruk mee op te vangen. Bij bedrijven die voor een overdracht staan, zullen we die mee voorbereiden en uitvoeren en een grondige vermogensanalyse en -planning maken. Dat duidt al aan dat we meer doen dan enkel kapitaal verstrekken. We geven ook advies en begeleiden. Voor groeiers en mature bedrijven kunnen we bijvoorbeeld ook een beursintroductie of een kapitaalsverhoging voorbereiden.

Uiteraard heeft ook niet elk bedrijf dezelfde behoefte aan hetzelfde soort kapitaal. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen ‘klassieke’ bancaire financieringen, niet-bancaire financieringen en pure kapitaalsbehoeften. Om exact te weten welke vorm van financiering voor welk bedrijf geschikt is, is het tot slot ook belangrijk om duidelijk uw noden te beschrijven, zowel professioneel als privé.

(Bart Eekhaut, head of Business Lending Commercial Banking ING)