Ondersteunende maatregelen COVID-19

Als gevolg van de coronacrisis hebben de verschillende bestuursniveaus (federaal, regionaal en lokaal) in ons land bijzondere maatregelen uitgevaardigd met als hoofddoel financiële zuurstof te geven aan ondernemingen, en aan personen werkzaam binnen deze ondernemingen.

Het merendeel van deze maatregelen komen ook ten goede aan familiebedrijven. Een opsomming van de talloze maatregelen zou ons te ver leiden, een goed overzicht van deze maatregelen kan vrijblijvend hier worden geraadpleegd.

De krachtlijnen van de federale maatregelen strekken ertoe:

  • betalingsuitstel te verlenen inzake het voldoen van fiscale en sociale schulden van ondernemingen en haar personeel (voornamelijk op het vlak van vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, RSZ en BTW);
  • een inkomen toe te kennen aan getroffen zelfstandigen onder de vorm van een overbruggingsrecht en een uitstel van betaling sociale bijdragen;
  • een vervangingsinkomen toe te kennen aan getroffen personeel onder het regime van tijdelijke werkloosheid;
  • betalingsuitstel voor ondernemingskredieten te faciliteren en staatswaarborg toe te kennen voor bepaalde kredieten.

De Vlaamse gewestmaatregelen strekken ertoe:

  • betalingsuitstel te verlenen inzake het voldoen van Vlaamse fiscale schulden van bedrijven, en haar aandeelhouders (op het vlak van onroerende voorheffing, verkeersbelasting, registratierechten, erfbelasting);
  • een hinderpremie toe te kennen aan ondernemingen die verplicht hun deuren sloten;
  • een compensatiepremie toe te kennen aan ondernemingen die ingevolge COVID-19 kampen met een omzetdaling;
  • de liquiditeit van bedrijven te ondersteunen via een aantal specifieke maatregelen (uitbreiding bestaande PMV waarborgregeling, betalingsuitstel financiering verleend door PMV, versoepeling voorwaarden subsidieovereenkomst VLAIO …);
  • huurders en verhuurders financieel te ondersteunen in kader van handelshuur;
  • de land -en tuinbouwsector te ondersteunen via een aantal bijzondere maatregelen.

De maatregelen op lokaal vlak zijn zeer divers en dienen provincie per provincie, en gemeente per gemeente te worden bekeken en beoordeeld.

Hoe goed bedoeld ook, de hoeveelheid aan maatregelen en de wijze waarop ze op verschillende bestuursniveaus afzonderlijk zijn uitgewerkt resulteert in een onoverzichtelijk kluwen waarin een kat haar jongen nog amper terugvindt. Hopelijk brengt het bovenstaande wat structuur in de zoektocht naar de voor uw onderneming passende ondersteunende maatregelen om als familiebedrijf in deze moeilijke omstandigheden de coronacrisis te kunnen doorstaan.

Stefaan Vlaminck & Coen Ysebaert
KPMG Belastingconsulenten