Waarom een externe bestuurder een meerwaarde vormt...

Deugdelijk bestuur (of corporate governancebelangt niet alleen beursgenoteerde bedrijven maar ook kmo’s. Deugdelijk bestuur is geen doel op zich, het is een middel om de strategie van de onderneming te realiseren. Het laat toe om leiderschip en transparantie te waarborgen.

Met deugdelijk bestuur bedoelen we het opzetten van de structuren en processen om een onderneming op een goede en transparante wijze te besturen, en dus ook te professionaliseren. Een externe bestuurder opnemen in de raad van Bestuur is een belangrijke stap om het familiebedrijf te professionaliseren. Er zijn diverse redenen om dat ook te doen in een kmo.

Een klankbord

De belangrijkste reden waarom een bedrijfsleider zich laat omringen door een klankbord van externen is omdat dit het management scherp houdt. De externe bestuurder biedt een kritisch klankbord en het management wordt op een gezonde manier “gechallenged”. De externe persoon kan bovendien een andere kijk geven op bepaalde zaken en kan de uitdagingen of problemen in een breder kader plaatsen. In veel gevallen geeft dit een extra impuls voor het strategisch denken van de onderneming en bevordert dit de innovatie.

Externen kunnen ook helpen bij het opzetten van de juiste structuren bij bedrijven die sterk groeien en waar de structuren complexer worden. In het algemeen kunnen we zeggen dat het opzetten van structuren van deugdelijk bestuur een “professioneler” imago naar derden verschaft (klanten, leverancier, arbeidsmarkt).

Belangrijke rol bij opvolging

Bij familiale opvolging kunnen externen bovendien ook een belangrijke rol spelen. Als vertrouwenspersoon kunnen zij bij de opvolging de zaken objectiveren. Bij meer emotionele momenten tijdens de opvolging kunnen zij optreden als bruggenbouwen naar alle familieleden toe. Bij familiebedrijven waar de “leider” wegvalt, kunnen zij mee de continuïteit van het bedrijf bewaren.

De laatste jaren merken we dat meer en meer familiebedrijven evolueren in de richting van structuren zoals een Raad van Bestuur en Raad van Advies. Dat blijkt ook uit de Familiebedrijven Barometer 2015 van het Instituut voor het Familiebedrijf. Er is een positieve tendens, al zouden we die graag wat sneller zien evolueren.

(Thierry van Alphen, ING, directeur ondernemingen & institutionelen Oost- en West-Vlaanderen)