Blog

Simpel werkt het best

In het domein van het adviseren van familiebedrijven zijn er vele aanpakken mogelijk. Sommige adviseurs gaan als detectives op zoek naar de oorzaken van de problemen. Zij geloven dat een probleem niet kan opgelost worden zonder dat de historiek ervan haarfijn is in kaart gebracht. Daarbij willen ze ook de psychologische motieven van de familiale acteurs peilen.

Het glazen plafond: familiebedrijven doen het beter

De laatste decennia is er veel inkt gevloeid over het aanhoudende onevenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies, onder meer in het bedrijfsleven. Hoewel er een positieve evolutie is, blijft genderevenwicht toch een pijnpunt. Maar uit recent onderzoek blijkt wel dat familiebedrijven een voortrekkersrol te vervullen.

Wat is opvolging?

Heel wat Belgische familiebedrijven werden opgericht door ondernemers uit de babyboom-generatie. De komende jaren staan dus duizenden bedrijven voor een opvolgingsscenario. Maar voor veel familiale ondernemers blijft de opvolging een uitdaging. Vanuit zijn jarenlange ervaring reikt het Instituut voor het Familiebedrijf zeven tips aan voor een geslaagde opvolging.

Cijfers over familiebedrijven: de puntjes op de i

Over familiebedrijven wordt er vaak met cijfers gegoocheld. Een veel geciteerd cijfer is dat “slechts” 30 procent van de familiebedrijven de tweede generatie haalt en slechts 10 à 15 procent de derde en 3 à 5 procent de vierde generatie.

Deze cijfers worden meestal vanuit een negatief perspectief voorgesteld: familiebedrijven zijn kneusjes, die geen lang leven beschoren zijn.

Pages