La gouvernance dans les entreprises familiales

Les clés du succès
Jozef Lievens

Bij de uitgeverij Racine verscheen "La gouvernance dans les entreprises familiales. Les clés du succès."

Het is de vertaling van het Nederlandstalige boek "Governance in het Familiebedrijf. Sleutel tot succes", dat in 2004 bij Lannoo verscheen en in 2005 door "De Tijd" genomineerd werd als managementboek van het jaar. In deze Franstalige editie werd rekening gehouden met de Code Buysse.