Nieuw vennootschapsrecht: nieuwe troeven voor uw familiebedrijf?

Datum wordt binnenkort bepaald
Familie Strategie

Sinds 1 januari 2020 is het nieuw vennootschapsrecht van toepassing op alle bestaande vennootschappen.

Voor familiebedrijven biedt deze nieuwe wetgeving belangrijke opportuniteiten, waardoor u uw vennootschapsstructuur kunt aanpassen aan uw familiale doelstellingen.

In dit seminarie geven specialisten een overzicht van de nieuwe wetgeving bekeken door de bril van het familiebedrijf. U krijgt tal van praktische tips en de nieuwe wetgeving wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden.

Onder meer volgende vragen komen aan bod:

 • Kiest het familiebedrijf best voor de BV of blijft het NV?
 • Hoe kan het nieuw vennootschapsrecht creatief aangewend worden in het kader van de opvolging?
 • Kan het meervoudig stemrecht voor overdrager en/of opvolger oplossingen bieden?
 • Welke effecten kunnen er uitgegeven worden naast aandelen?
 • Hoe kan de beslotenheid van het aandeelhouderschap best georganiseerd worden?
 • Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet om het bestuur efficiënt te organiseren?
 • Verzwaart de bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Kan vermeden worden dat een bestuurder wordt afgezet?
 • Kunnen actieve en niet-actieve kinderen verschillend behandeld worden?
 • Tegen wanneer moeten de statuten worden aangepast aan de nieuwe we ?

Sprekers

 • Jozef Lievens, partner Roots Advocaten
 • Sofie Lerut, partner Roots Advocaten
 • Prof. Dr. Evelyne Terryn, partner Roots Advocaten