Zijn er nog familiale opvolgers in het familiebedrijf?

2014

Er zijn al heel wat studies verschenen die de interesse bij jongeren hebben gepeild voor het zelfstandig ondernemerschap. Maar wat zijn de loopbaanintenties van jongeren met een familiebedrijf thuis? En wat is hun hun professionele interesse voor dat familiebedrijf? Om die punten te onderzoeken, bevroegen professor Johan Lambrecht en Bart Henssen in opdracht van het IFB 350 laatstejaarsstudenten. Vragen naar de loopbaanintenties van jongeren is zeer waardevol, omdat intenties de belangrijkste voorspeller blijken te zijn van werkelijk gedrag. Dit onderzoek kaderde in de Dag van het Familiebedrijf 2014 met als thema "Zijn er nog opvolgers?".

Download het rapport