Opvolgersacademie

Bij vele Vlaamse familiebedrijven is de opvolging aan de orde op korte of middellange termijn. Opvolging is dus een hot topic, zowel voor overlaters als opvolgers. Om opvolgers beter voor te bereiden op hun nieuwe rol organiseren wij jaarlijks de Opvolgersacademie.

Opvolgers in familiale ondernemingen worstelen meestal met vragen als: Wat wordt er verwacht van een opvolger? Hoeveel is het familiebedrijf waard? Hoe wordt de eigendom overgedragen? Hoe regel ik governance in het bedrijf en onder de familie?

Op deze en vele andere vragen biedt de Opvolgersacademie van het IFB een antwoord. Niet op een academische manier, maar door ervaringsuitwisseling. Binnen de academie komen een aantal kandidaat-opvolgers uit dezelfde regio in een vijftal sessies samen om telkens andere aspecten van familiale opvolging uit te diepen.

Op elke sessie getuigt een gastspreker over zijn eigen ervaringen. En daarna wisselen de kandidaat-opvolgers hun ondervindingen uit. Geen hoogdravende, theoretische modellen dus, maar praktische inzichten. De coaches stimuleren het debat in de groep.

Alleen voor kandidaat-opvolgers

De Opvolgersacademie staat exclusief open voor alle kandidaat-opvolgers in familiebedrijven. Het programma omvat een startdag, waarop we de essentie van familiale opvolging schetsen. Nadien volgt u een vormingsprogramma in 5 sessies, gespreid over 1 jaar. Telkens wordt dan een bepaald aspect van opvolging in familiebedrijven uitgediept: bijvoorbeeld wat wordt verwacht van de opvolger, de rol van een actieve raad van bestuur, het omgaan met de overlater, de manier van overdragen, enz…

De groep van kandidaat-opvolgers waarbij u zich aansluit, wordt begeleid door één of meer coaches. Uw coaches bereiden elke sessie grondig voor en gaan voor boeiende getuigenissen in hun uitgebreide netwerk op zoek naar boeiende persoonlijkheden.

Een nieuwe reeks van de Opvolgersacademie zal starten in het najaar van 2017. Als u meer informatie wenst, klik hier. Bij andere vragen mail dan naar evenementen@familiebedrijf.be.

Schrijf je in