Jozef Lievens

Jozef Lievens is medeoprichter en gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf. Hij werkt sinds 1976 als advocaat aan de balie van Kortrijk en is vennoot in het advocatenkantoor Roots advocaten. Jozef Lievens is gespecialiseerd in de problematiek van het familiebedrijf, meer specifiek in opvolging, governance, structurering van de eigendom en in conflicten tussen vennoten.

Lievens groeide zelf op in een familiebedrijf en ontdekte de eigenheden ervan in de praktijk. Hij is licentiaat in de rechten (Leuven) en behaalde een MBA aan de Nottingham Trent University (UK). Aan HEC - Oxford behaalde hij een Master in Consulting en Coaching. Hij volgde leergangen in onderhandeling van professor Roger Fisher (‘Getting to Yes’) aan de Harvard Law School. Hij werd opgeleid in faciliteren door Roger Schwartz, auteur van The Skilled Facilitator Fieldbook.

Als één van de weinige Europeanen is Jozef Lievens titularis van een Certificate in Family Business Advising en van een Certificate in Family Wealth Advising, uitgereikt door het Amerikaanse Family Firm Institute.

Hij was van 2004 tot 2007 ook lid van de Raad van Bestuur van het Family Firm Institute. In oktober 2006 werd hij benoemd tot Fellow van het Family Firm Institute. Vandaag is hij voorzitter van het Awards Committee van het FFI.

Aan de EHSAL Management School (EMS) is Jozef Lievens programmadirecteur van het opleidingsprogramma "Adviseur Familiebedrijven". Hij is ook docent in de executive programma's van de Solvay Business School, UAMS, het Family Firm Institute en Guberna.

Jozef Lievens was een actief lid van de Commissie Buysse, die de Code Buysse voor governance in niet-beursgenoteerde bedrijven redigeerde. Hij is lid van de Private Sector Advisory Group (PSAG), een groep van internationale corporate governance experten in de schoot van het Globaal Corporate Governance Forum (Wereldbank). Hij is ook lid van het Britse Institute of Directors (IoD) en van de Board of Trustees van Guberna.

Lievens publiceert geregeld over familiebedrijven. Zijn bijdragen, boeken en onderzoeken vindt u op deze website. Hij is ook medeoprichter van FBNet Belgium, een netwerk van Belgische familiebedrijven (www.fbnet.be). Trends noemde Jozef de nestor van de specialisten inzake het familiebedrijf.

Blogartikels

Opvolging
Familie
Strategie

Lerende bedrijfsfamilies boven

Het succes van bedrijfsfamilies wordt steeds meer bepaald door hun vermogen om nieuwe zaken aan te leren. Wat is hier de reden voor en hoe kunnen bedrijfsfamilies hun leervermogen optimaliseren?
Familie
Strategie

Waarom familiebedrijven falen

Harold Boël, CEO van de beurgenoteerde familiale holding Sofina, sloot een recent interview met De Tijd af met volgende raadselachtige woorden: “Tolstoi zei: ‘Alle gelukkige gezinnen zijn hetzelfde, maar elk gezin is ongelukkig op zijn manier’. Voor familiebedrijven geldt eigenlijk het omgekeerde. Zij die succesvol zijn, doen dat op hun eigen manier, terwijl zij die overkop gaan allemaal dezelfde fouten maken.”
Governance
Strategie

Duurzaamheid: Raden van bestuur van familiebedrijven hebben een voetje voor

In een recente open brief hebben een aantal toppers uit het bedrijfsleven en de academische wereld, onder aanvoering van de Britse ex-centrale bankier Mervyn King, gewezen op het verband tussen duurzaamheid en corporate governance. Zij vinden dat het huidige corporate govenance systeem nog te zeer is afgestemd op de primauteit van de aandeelhouder. Ze pleiten ervoor om in raden van bestuur duurzaamheid centraal te stellen en te focussen op hoe bedrijven waarde kunnen creëren voor henzelf en al hun stakeholders. Duurzaamheid betekent in principe dat geen enkele belanghebbende significant benadeeld mag worden door een bedrijfsbeslissing, stelt Etion-governance deskundige Philip Verhaeghe pertinent. Dit houdt onder meer in dat men bij beslissingen de lange termijn boven de korte termijn stelt.