Relevante artikels

Patrick De Schutter

Zijn er nog bekwame opvolgers voor onze Vlaamse familiebedrijven?

We weten allemaal dat opvolging in familiebedrijven één van de cruciale hoekstenen is om de continuïteit van het familiebedrijf te verzekeren op de lange termijn over generaties heen. Opvolging kan zowel intern als extern gebeuren, maar uit meerdere ...
lees verder
Jozef Lievens

Jef Colruyt deed zoveel meer

Bij het afscheid van Jef Colruyt als CEO van de Colruyt groep bleven de meeste media erg aan de oppervlakte. Er werd gewezen op de sterke beursprestaties van het familiebedrijf over de lange termijn, op de bijzondere persoonlijkheid van Jef, op zijn ...
lees verder
Sofie Lerut

Wat houdt de next gen bezig?

De voorbije maanden onderzocht Het Familiebedrijf via bevragingen wat jonge familiale ondernemers zoal bezighoudt in het kader van de opvolging binnen het familiebedrijf. De resultaten werden voorgesteld tijdens Follow Up. We lichten er hierna enkele...
lees verder
Jozef Lievens

Familie Van de Vyvere: De private stichting als opleidingsinstituut voor opvolgers

Philippe Van de Vyvere (69) is de eigenaar van het belangrijke haventerminalbedrijf Sea Invest. Hij is een notoir discreet man die nooit interviews geeft. Nochtans haalde hij in de afgelopen weken de pers met de oprichting van de private Stichting Pe...
lees verder
Jozef Lievens

Nieuwe rol overdrager: bezin voor je begint

De overdracht van het familiebedrijf verloopt niet altijd gemakkelijk. Vooral de overdrager heeft het soms moeilijk omdat hij dreigt in het fameuze zwarte gat te vallen.
lees verder
Sofie Lerut

Hoe werkt u aan de professionalisering van uw bedrijfsfamilie?

Het belang van de professionalisering van het eigenaarschap in een familiebedrijf kan niet overschat worden. Hieraan moet bewust gewerkt worden zodat de familie een eendrachtige en goed functionerende groep wordt, en een efficiënte en competente spel...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging: (een beetje) conflict is goed

Voor veel bedrijfsfamilies blijft opvolging een periode die een zekere turbulentie met zich meebrengt. Dat heeft meerdere oorzaken. Op zich is opvolging vaak complex omdat er meerdere opvolgingen plaatsgrijpen: de bedrijfsleider wordt vervangen, de r...
lees verder
Jozef Lievens

Lerende bedrijfsfamilies boven

Het succes van bedrijfsfamilies wordt steeds meer bepaald door hun vermogen om nieuwe zaken aan te leren. Wat is hier de reden voor en hoe kunnen bedrijfsfamilies hun leervermogen optimaliseren?
lees verder
Sofie Lerut

Coronacrisis doet ondernemers nadenken over opvolging

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat de coronacrisis eigenaars van familiebedrijven ertoe aanzet na te denken over hun opvolging. Dit is zonder meer positief, want nog steeds zien wij geregeld families die (te) laat aan het opvolgingstraject begin...
lees verder
Sofie Lerut

Uw opvolgers betrokken maken bij het familiebedrijf: ook informele aspecten zijn van tel!

In de voorbije decennia is heel wat inkt gevloeid over governance in familiebedrijven. Op het vlak van governance van de familie is daarbij voornamelijk aandacht besteed aan formele governance mechanismen zoals familiecharters, familievergaderingen e...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging: verkopen is beter dan schenken

Op het vlak van onderzoek inzake familiebedrijven gooit het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms van de Hasseltse Universiteit de jongste jaren hoge ogen. Er werden heel wat doctoraten geproduceerd die vaak verfrissende inzichten in ...
lees verder
Sofie Lerut

De coronacrisis en de schenking/vererving van uw familiebedrijf

Voor de schenking en vererving van familiebedrijven geldt in Vlaanderen een bijzonder gunstig fiscaal regime. Als aan alle voorwaarden voldaan is kan de schenking gebeuren met volledige vrijstelling van schenkbelasting, en kan de vererving gebeuren a...
lees verder
Sofie Lerut

Lange termijn succesfactoren voor het familiebedrijf

Op de volgende Dag van het Familiebedrijf zal Fons Van Dyck het hebben over zijn boek "De onsterfelijke onderneming", waarin hij op zoek is gegaan naar de geheime recepten van ondernemingen die aan de top blijven in deze disruptieve tijden. Een recen...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging: belangrijke shift in de leeftijden?

De twee voornaamste acteurs in de opvolging zijn de overdrager en de opvolger. Voor beide acteurs zijn er leeftijdsperiodes waarbinnen de opvolging zich idealiter afspeelt. De meeste overdragers lieten tot nu toe hun rol als leider los wanneer zij tu...
lees verder
Jozef Lievens

Hoe de opvolging van je familiebedrijf bespreekbaar maken?

Voor de senior generatie is het onderwerp van de opvolging dikwijls taboe. De kandidaat-opvolgers zijn dan weer te schroomvol om het onderwerp aan te kaarten. Zij vrezen dat zij als inhalig worden aanzien. Daardoor gebeurt het vaak dat er gedurende j...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging: de juiste volgorde is belangrijk

Het zal u verbazen, maar Vlaanderen is een fiscaal luilekkerland voor familiebedrijven. Dan hebben we het natuurlijk niet over de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing, die ondanks de juichkreten van de regering ongunstig blijven, maar we...
lees verder
Sofie Lerut

Tendens in de Opvolgersacademie: jonger en mondiger

Dit jaar organiseerde het IFB opnieuw de Opvolgersacademie, een programma gericht op de jonge generatie van families met een familiebedrijf. In de loop van het traject wordt met deze potentiële opvolgers in interactieve sessies gewerkt rond een aanta...
lees verder
Patrick De Schutter

Gaan we naar een wereldwijd uniform belastingstelsel voor de overdracht van familiebedrijven?

Telkens wanneer we met eigenaars van familiebedrijven praten op internationale congressen wordt met een redelijke verbazing verwezen naar de soms gigantische verschillen tussen landen in de manier waarop de schenking en/of vererving van familiebedrij...
lees verder

Competenties voor opvolgers: focus op je troeven en stel je kwetsbaar op

De opvolging in een familiebedrijf is geen eenvoudig proces. Vaak rusten er grote verwachtingen op de kandidaat-opvolgers. In de Opvolgersacademie hebben we samen met de deelnemers enkele sessies opgezet om de belangrijke competenties voor familiale ...
lees verder
Natalie Bonny

Het nieuwe erfrecht: What’s in it voor de regeling van de opvolging van uw familiebedrijf?

Het nieuwe erfrecht is er en treedt in werking op 1 september 2018. De nieuwe regeling maakt komaf met principes die nog waren gebaseerd op een verouderd maatschappijmodel en waarvan sommige een doorn in het oog waren bij het opzetten van een opvolgi...
lees verder
Natalie Bonny

Het familiepact zal oplossing bieden voor vele opvolgingen

Omwille van het sterk verouderde erfrecht is het niet gemakkelijk om in familiebedrijven juridisch sluitende regelingen uit te werken voor de opvolging. Maar er is beterschap op komst: eind januari 2017 werd een wetsvoorstel tot wijziging van het erf...
lees verder
Natalie Bonny

Schenken zonder dat de schenker in zijn hemd wordt gezet

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik beantwoordt in deze tijden vaak niet aan de verwachtingen van de schenker, voor wat de inkomsten betreft. De Tijd besteedde er recent nog een artikel aan. Als de schenker meer financiële zekerheid wil, b...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging met de rem op

Het Family Business Centrum van de Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft recent grootschalig internationaal onderzoek verricht naar de prestaties van familiebedrijven na overdracht aan de opvolgende generatie. De resultaten zijn weinig bemoedigend :...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: Monarchen zijn stichters, mannen en autocratische leiders

We kunnen vijf soorten ondernemers onderscheiden op basis van de wijze waarop ze het bedrijf overdragen. Ten eerste zijn er de monarchen. Die dragen de kroon van controlerende eigenaar tot aan hun dood. Als ze toch vroegtijdig vertrekken, is dat het ...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: Ze lijden aan het Buddenbrooks-syndroom

Bijna elk land heeft wel een uitdrukking om de ondergang van het familiebedrijf in de derde generatie te typeren. Dit wordt ook het Buddenbrooks-syndroom genoemd, naar de roman van Thomas Mann. In Mexico zegt men bijvoorbeeld: ‘Vader-ondernemer, zoon...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythe rond het familiebedrijf: Er kan maar één kapitein op het schip zijn

Hoe wordt een familiebedrijf het beste geleid en aangestuurd? De meningen verschillen. Vooral de oudere, overdragende generatie is ervan overtuigd dat er maar één kapitein op het schip kan zijn. Lees: één finale leidinggevende van het familiebedrijf....
lees verder
Jozef Lievens

Niet de week, maar het jaar van de overdracht!

Deze week geeft Vlaams Minister van Economie Philippe Muyters de aftrap voor de Week van de Overdracht van het familiebedrijf. Een fantastisch initiatief, want er kan niet genoeg aandacht gegeven worden aan het feit dat een vlotte opvolging van wezen...
lees verder
Jozef Lievens

Wat is opvolging?

Heel wat Belgische familiebedrijven werden opgericht door ondernemers uit de babyboom-generatie. De komende jaren staan dus duizenden bedrijven voor een opvolgingsscenario. Maar voor veel familiale ondernemers blijft de opvolging een uitdaging. Vanui...
lees verder
Johan Lambrecht

Overname van het familiebedrijf: blinde vlek in de statistieken

Met de regelmaat van een klok worden we gealarmeerd over de evolutie van het aantal (nieuwe) bedrijven in ons land. Een paar weken geleden berichtte Graydon dat het aantal stopgezette vennootschappen vorig jaar zelfs groter was dan het aantal nieuwe ...
lees verder
Natalie Bonny

Schenkings- en successierechten familiebedrijven: nieuwe Vlaamse regelgeving

De inning van de schenkings- en successierechten was tot eind vorig jaar een bevoegdheid van de federale overheid. Sinds 1 januari 2015 is het de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning van deze rechten. We zetten de belangrijkste punten n...
lees verder
Sofie Lerut

Van de Velde: naar de vierde generatie zonder familiale leiding

Wanneer een familiaal ondernemer de pensioenleeftijd bereikt, kan hij drie dingen doen: kiezen voor familiale opvolging, verkopen of de eigendom houden en het bedrijf door een externe manager laten leiden. Familiebedrijf Van de Velde kiest resoluut v...
lees verder
Jozef Lievens

Conflicten in het familiebedrijf zijn anders

De iconische koekjesfabrikant Jules Destrooper is verkocht aan de groep Vandermarliere. Volgens de media ligt een jarenlang conflict tussen de broers Peter en Patrick Destrooper aan de basis van deze verkoop. Over deze zaak kunnen wij ons niet uitspr...
lees verder
Rob Bloemen

35 jaar: het ideale opvolgscenario

Hoeft het nog gezegd dat de opvolging binnen familiebedrijven altijd een kies probleem is en met de regelmaat van een klok zorgt voor oplopende emoties? Je zal maar in de schoenen staan van de vader die de aflossing van de wacht moet regelen of van d...
lees verder
Johan Lambrecht

Familiebedrijven met uitsterven bedreigd?

‘Familiebedrijven staan op uitsterven’. Zo luidde de opvallende titel van een recente nieuwsflits in Nederland. De titel was gebaseerd op een onderzoek onder tweehonderd bedrijfseigenaren in Nederland. Volgens die studie verwacht “slechts” de helft v...
lees verder
Jozef Lievens

Twee keer nadenken voor je verkoopt

Wie als familiaal ondernemer de pensioenleeftijd bereikt, kan drie dingen doen: kiezen voor familiale opvolging, verkopen of de eigendom houden en het bedrijf door een externe manager laten leiden. In een recente bijdrage plaatste private equity-spec...
lees verder
Jozef Lievens

Ja, er zijn nog opvolgers!

Het onderzoek naar de perceptie van jongeren over het familiebedrijf, en de loopbaanintenties van jongeren die thuis een familiebedrijf hebben, stemt ons hoopvol. We lieten die zaken onderzoeken in het kader van de Dag van het Familiebedrijf 2014, om...
lees verder
Natalie Bonny

De voorzorgsvolmacht: nieuw instrument voor successieplanning

Een successieplanning opstellen die slechts wordt uitgevoerd in het geval uw gezondheidstoestand niet meer toelaat om dit te doen? Het kan. Want op 1 september is de nieuwe wet inzake de meerderjarige beschermde personen in werking getreden. Deze wet...
lees verder
Johan Lambrecht

Leiden van eigen bedrijf: stapsteen naar leiden van familiebedrijf

Is er nog interesse bij jongeren voor het familiebedrijf thuis? We kunnen daar onomwonden ‘Ja’ op antwoorden. Uit een onderzoek in 2014, in opdracht van het Instituut voor het Familiebedrijf (IFB), blijkt namelijk dat bijna de helft van de jongeren l...
lees verder
Rob Bloemen

Een generatiewissel heeft tijd nodig

Dat de opvolgingskwestie in familiebedrijven een complex probleem kan zijn, is een understatement. Net zoals bij een estafettewedstrijd, is het doorgeven van de stok niet altijd even evident. Zelfs geoefende atleten op het allerhoogste niveau hebben ...
lees verder
Rob Bloemen

Niemand is perfect, maar een team kan perfect zijn

De opvolgingsthematiek in bedrijven is één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Maar naast de focus op de opvolging, mag ook de invulling van het team rond de bedrijfsleider niet uit het oog worden verloren. Niemand kan nog alles weten...
lees verder
Rob Bloemen

Wie maakt de opvolging bespreekbaar?

Het is ongetwijfeld dé hamvraag in tal van familiebedrijven: beginnen wij over de opvolging of beginnen zij? Hoe, waar en wanneer maken we de aflossing van de wacht bespreekbaar, zonder opdringerig te zijn? Te meten aan het succes dat het Instituut v...
lees verder
Rob Bloemen

Nood aan opvolgingspausen wordt groter

In België krijgen jaarlijks om en bij de 20.000 bedrijven, en dan vooral kmo’s, af te rekenen met de opvolgingsproblematiek. Nu al staat vast dat het in tal van bedrijven niet zal lukken om de zaak verder te zetten met de kinderen. Want steeds vaker ...
lees verder
Jozef Lievens

JBC: Het blijft in de familie...

Canvas maakte in 2014 de reeks “Het blijft in de familie”, gewijd aan Vlaamse familiebedrijven. In de eerste aflevering keken we achter de schermen bij decoratie-tycoon Axel Vervoordt en familie. Vorige week was de familie Claes van JBC aan de beurt....
lees verder
Louis Cauffman

Er zijn geen pasklare oplossingen voor de opvolging

Familiale ondernemingen zijn de kathedralen van de Belgische economie. Ik verwijs graag naar de cijfergegevens die Instituut van het Familiebedrijf aanreikt: meer dan driekwart van de Belgische ondernemingen zijn familiebedrijven, iets minder dan de ...
lees verder
Rob Bloemen

Willen (of moeten) de kinderen de zaak nog overnemen?

Ernst & Young heeft in 26 Europese landen een diepgaande studie uitgevoerd bij liefst 28.000 studenten. De enquête richtte zich specifiek tot studerende jongeren, die min of meer voorbestemd zijn om in het familiebedrijf van hun ouders over te ne...
lees verder
Natalie Bonny

Vlaams successiedecreet: ook een negatief attest kan positief zijn!

Volgens het Vlaams successiedecreet kunnen de aandelen in familiebedrijven sinds 1 januari 2012 vererven tegen een verlaagd tarief van 3% of 7%. Bij een schenking geldt zelfs een nultarief. Beide gunstregelingen zijn wel aan strikte voorwaarden onder...
lees verder
Louis Cauffman

Tips voor een goede relatie bij de familiale overdracht

Opvolging in het familiebedrijf is van nature een moeilijke en complexe aangelegenheid. Toch is het geen onmogelijke opgave. Wel integendeel: als de onderneming niet wordt verkocht en niet failliet gaat, is het een overgangsfase, die voor alle betrok...
lees verder
Sofie Lerut

Het opvolgingsproces vergt tijd: de case ‘Ikea’

“Ik zie dit als een goed moment om de raad van bestuur van Inter Ikea Group te verlaten. We nemen zo een nieuwe stap in de generatiewissel die al enkele jaren aan de gang is”, verklaarde Ingvar Kamprad, toen hij binnen Inter Ikea Group de fakkel door...
lees verder
Rob Bloemen

Is de gedoodverfde troonopvolg(st)er wel geschikt?

In een vorige bijdrage had ik het over het juiste moment bepalen waarop je als ‘pater’ of ‘mater familias’ het familiebedrijf moet overlaten aan de volgende generatie. Maar gesteld dat de kinderen staan te springen om verantwoordelijkheid op te nemen...
lees verder
Rob Bloemen

Een nieuwe rol voor de pater familias

Je mag, los van de praktische gevolgen, de psychologische impact niet onderschatten wanneer je als CEO van een familiebedrijf beslist om de fakkel door te geven. Als je pakweg dertig jaar als pater of mater familias aan het hoofd stond van het bedrij...
lees verder
Louis Cauffman

Uw overdracht goed voorbereiden

Als het om de overdracht van een familiebedrijf gaat, welke onderwerpen komen dan als eerste naar boven? Juist: de financiële, fiscale en erfrechtelijke thema’s. Hoe gaan de kinderen dat betalen? Hoe kunnen we optimaal genieten van verlaagde overdrac...
lees verder
Jozef Lievens

Regelmatig opvolgingsplan updaten: een goed idee

Het gebeurt niet elke dag dat een ondernemer voorstelt om een nieuwe formaliteit in te voeren. Toch deed Johan Debuf, zaakvoerder van een bouwonderneming en erevoorzitter van de Bouwunie, dat onlangs. Hij stelt voor dat ondernemers om de vijf jaar hu...
lees verder
Jozef Lievens

Tips om opvolging bespreekbaar te maken

Opvolgers in spe klagen er vaak over dat het zo moeilijk is om de opvolging op de familiale agenda te plaatsen. Toch moet dit vroeg of laat gebeuren. Zeven tips voor kandidaat-opvolgers. 1.In veel gevallen haalt het weinig uit om de opvolging brutaal...
lees verder

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer