Leiden van eigen bedrijf: stapsteen naar leiden van familiebedrijf

Is er nog interesse bij jongeren voor het familiebedrijf thuis? We kunnen daar onomwonden ‘Ja’ op antwoorden. Uit een onderzoek in 2014, in opdracht van het Instituut voor het Familiebedrijf (IFB), blijkt namelijk dat bijna de helft van de jongeren later een actieve rol wil spelen in het familiebedrijf thuis.

Gemiddeld tien jaar na het einde van hun studies willen jongeren er eigenaar, bestuurder en/of leidinggevende van zijn. De top drie-redenen voor die actieve rol zijn: (1) mezelf uitdagen, (2) positieve gevoelens bij het familiebedrijf en (3) eigen baas zijn.

Verkiezen jongeren eigen bedrijf?

Internationaal onderzoek leert dat jongeren die het ondernemerschap hoog in het vaandel schrijven het leiden van hun eigen bedrijf verkiezen boven de leiding van het familiebedrijf thuis. Zeer ondernemende jongeren zouden dus minder geneigd zijn om in de voetsporen van hun ouders te treden.

De studie voor het IFB toont evenwel aan dat jongeren die direct na hun studies willen starten met een eigen bedrijf in België of voor wie het leiden van een eigen bedrijf een professionele droom is een hogere kans hebben op het leiden van het familiebedrijf thuis. Hoe kan dat opmerkelijke verschil met internationaal onderzoek worden verklaard?

Migreren naar het familiebedrijf

De internationale studies vertonen twee tekortkomingen. Ten eerste bevragen zij de loopbaanintenties van de studenten tot vijf jaar na het einde van hun studies. Dat is een te korte termijn, als we weten dat studenten gemiddeld “pas” tien jaar na hun studies het familiebedrijf willen leiden. Ten tweede gaan internationale onderzoekers er ten onrechte vanuit dat een loopbaankeuze definitief is. Mensen kunnen migreren naar een andere loopbaan, bijvoorbeeld van het werknemersstatuut naar het zelfstandig ondernemerschap. Zo zijn er ook jongeren die migreren van hun eigen bedrijf naar het familiebedrijf.

De studie maakt duidelijk dat aandacht voor ondernemerschap bij jongeren niet enkel waardevol is voor diegenen die later hun eigen bedrijf willen oprichten, maar ook voor diegenen die later het familiebedrijf willen leiden. Het leiden van het eigen bedrijf blijkt een stapsteen te zijn naar het leiden van het familiebedrijf thuis.