Relevante artikels

Patrick De Schutter

Pleidooi voor een betere financiële kennis in familiebedrijven

De afgelopen maanden heb ik met veel eigenaars van familiebedrijven gepraat, ook in de context van assessments van hun zonen en dochters, over het niveau inzake de financiële kennis in de gemiddelde familiebedrijven, bij de eigenaarsfamilies.
lees verder
Laura Lannoo

Sterke bedrijfsfamilies, sterke familiebedrijven.

Het samenkomen van twee hoekstenen in een mensenleven, namelijk familie en werk, leidt tot heel wat uitdagingen in familiebedrijven. Maar het omgekeerde is evenzeer waar. De combinatie kan vuurwerk geven.
lees verder
Jozef Lievens

Wat eigenaars niet kunnen delegeren.

Een performant familiebedrijf wordt geleid door een competent management, dat nauw samenwerkt met de raad van bestuur en de eigenaars. Het management staat in voor de operationele, dagdagelijkse leiding van het bedrijf. De raad van bestuur stuurt het...
lees verder
Patrick De Schutter

Onderneming of vennootschap in het buitenland? Risico op dubbele successierechten, maar het Grondwettelijk Hof schiet te hulp!

Indien je over een onderneming of vennootschap in het buitenland beschikt, bestaat het risico op dubbele successierechten. Hoe wordt buitenlandse successiebelasting bepaald en is dit van toepassing op zowel roerende goederen als onroerende goederen? ...
lees verder
Sofie Lerut

Wat kan meervoudig stemrecht betekenen in het familiebedrijf?

Staaldraadproducent Bekaert kondigde recent aan het dubbel stemrecht in te voeren, als een middel om de langetermijnvisie en loyauteit van aandeelhouders te belonen. Lotus Bakeries is een ander genoteerd familiebedrijf dat eerder die weg insloeg. Daa...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging: verkopen is beter dan schenken

Op het vlak van onderzoek inzake familiebedrijven gooit het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms van de Hasseltse Universiteit de jongste jaren hoge ogen. Er werden heel wat doctoraten geproduceerd die vaak verfrissende inzichten in ...
lees verder
Sofie Lerut

Het toenemend belang van professioneel eigenaarschap: vijf pijlers

Het belang van de professionalisering van het eigenaarschap komt steeds meer op de voorgrond in familiebedrijven. Ook het Amerikaanse Family Firm Institute (FFI) heeft recent een studie gewijd aan de professionalisering van de familie als eigenaar. H...
lees verder
Sofie Lerut

De coronacrisis en de schenking/vererving van uw familiebedrijf

Voor de schenking en vererving van familiebedrijven geldt in Vlaanderen een bijzonder gunstig fiscaal regime. Als aan alle voorwaarden voldaan is kan de schenking gebeuren met volledige vrijstelling van schenkbelasting, en kan de vererving gebeuren a...
lees verder
Jozef Lievens

Beursnotering: haat-liefdeverhouding voor familiebedrijven

“Bedrijven zijn de weg naar de beurs kwijt,” kopte De Tijd onlangs. Sinds 2015 trok de Brusselse beurs slechts 12 bedrijven aan, die samen 12 miljard ophaalden. Daarmee doen alleen de beurzen van Lissabon en Athene het slechter. Is de beurs iets voor...
lees verder
Sofie Lerut

Lange termijn succesfactoren voor het familiebedrijf

Op de volgende Dag van het Familiebedrijf zal Fons Van Dyck het hebben over zijn boek "De onsterfelijke onderneming", waarin hij op zoek is gegaan naar de geheime recepten van ondernemingen die aan de top blijven in deze disruptieve tijden. Een recen...
lees verder
Het Familiebedrijf

Nieuw vennootschapsrecht in werking

Vanaf 1 mei 2019 treedt de nieuwe vennootschapswetgeving in werking. De nieuwe wet biedt u en uw familiebedrijf belangrijke nieuwe mogelijkheden. Klik hieronder om de publicatie "Het nieuwe vennootschapsrecht en uw familiebedrijf" te lezen. Publica...
lees verder
Sofie Lerut

Wat brengt het nieuwe vennootschapsrecht?

Op 28 februari jl. werd de langverwachte nieuwe vennootschapswetgeving goedgekeurd, met als belangrijke doelstelling de vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigin...
lees verder
Jozef Lievens

De zaakvoerder van een maatschap kan aan de kant worden gezet

De maatschap werd de jongste jaren fel gepromoot als controlevehikel. De techniek is eenvoudig: men brengt aandelen in het familiebedrijf of beleggingen in de maatschap in en vervolgens worden de delen in de maatschap aan de kinderen geschonken. De f...
lees verder
Patrick De Schutter

EBIT, EBITDA, REBITDA - De mythes ontsluierd

Het Instituut voor het Familiebedrijf startte vele jaren geleden een schitterende en tot hiertoe ongeëvenaarde opleiding voor familiale bestuurders en kandidaat-bestuurders. Hierin worden zij voorbereid op de belangrijke verantwoordelijkheid die op h...
lees verder
Sofie Lerut

UBO-register: nieuwe verplichtingen voor uw familiebedrijf

De Belgische wetgever introduceerde al in 2017 het UBO-register, maar de praktische werkingsmodaliteiten ervan zijn nu ook vastgelegd in een KB dat in werking treedt op 31 oktober 2018. De bestuurders van vennootschappen hebben tijd tot en met 30 se...
lees verder
Jozef Lievens

Opvolging: de juiste volgorde is belangrijk

Het zal u verbazen, maar Vlaanderen is een fiscaal luilekkerland voor familiebedrijven. Dan hebben we het natuurlijk niet over de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing, die ondanks de juichkreten van de regering ongunstig blijven, maar we...
lees verder
Patrick De Schutter

Nieuw mechanisme ter compensatie van betaalde belasting wanneer aandelenopties onder water zijn

De Aandelenoptiewet van 26 maart 1999 voorziet dat aandelenopties die schriftelijk aangeboden worden en schriftelijk aanvaard zijn binnen de 60 dagen volgend op het aanbod belastbaar zijn bij toekenning. Wanneer de opties echter onder water zijn (d.w...
lees verder
Patrick De Schutter

Gaan we naar een wereldwijd uniform belastingstelsel voor de overdracht van familiebedrijven?

Telkens wanneer we met eigenaars van familiebedrijven praten op internationale congressen wordt met een redelijke verbazing verwezen naar de soms gigantische verschillen tussen landen in de manier waarop de schenking en/of vererving van familiebedrij...
lees verder
Natalie Bonny

Het nieuwe erfrecht: What’s in it voor de regeling van de opvolging van uw familiebedrijf?

Het nieuwe erfrecht is er en treedt in werking op 1 september 2018. De nieuwe regeling maakt komaf met principes die nog waren gebaseerd op een verouderd maatschappijmodel en waarvan sommige een doorn in het oog waren bij het opzetten van een opvolgi...
lees verder
Natalie Bonny

Het familiepact zal oplossing bieden voor vele opvolgingen

Omwille van het sterk verouderde erfrecht is het niet gemakkelijk om in familiebedrijven juridisch sluitende regelingen uit te werken voor de opvolging. Maar er is beterschap op komst: eind januari 2017 werd een wetsvoorstel tot wijziging van het erf...
lees verder
Jozef Lievens

Betrokken eigenaar zijn, is een volwaardig beroep

Familiebedrijven zijn de voorbije 20 jaar sterk geëvolueerd en in meer of mindere mate geprofessionaliseerd. Maar daarmee is het werk niet af: de komende jaren wordt het eigendom en het eigenaarschap van familiebedrijven een erg belangrijk thema. Do...
lees verder
Natalie Bonny

Schenken zonder dat de schenker in zijn hemd wordt gezet

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik beantwoordt in deze tijden vaak niet aan de verwachtingen van de schenker, voor wat de inkomsten betreft. De Tijd besteedde er recent nog een artikel aan. Als de schenker meer financiële zekerheid wil, b...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: Slechts 13 procent van de familiebedrijven haalt de derde generatie

“Slechts” 13 procent van de familiebedrijven haalt de derde generatie en een “schamele” 3 procent van de familiebedrijven passeert de kaap van die derde generatie. Het zijn vaak aangehaalde cijfers. Maar helaas: ook dit is een mythe. De percentages z...
lees verder
Johan Lambrecht

Mythes rond het familiebedrijf: "Het zijn kmo's"

In ons land is 99,8 procent van de ondernemingen een kmo of een bedrijf met minder dan 250 werknemers volgens de Europese kmo-definitie. Daarmee is België een kmo-land, maar dat is zeker niet uniek. Ook in andere Europese landen en de Verenigde State...
lees verder
Jozef Lievens

Cijfers over familiebedrijven: de puntjes op de i

Over familiebedrijven wordt er vaak met cijfers gegoocheld. Een veel geciteerd cijfer is dat “slechts” 30 procent van de familiebedrijven de tweede generatie haalt en slechts 10 à 15 procent de derde en 3 à 5 procent de vierde generatie. Deze cijfers...
lees verder
Johan Lambrecht

Moeten we uitdrukkelijk zeggen dat we een familiebedrijf zijn?

Moeten we uitdrukkelijk communiceren dat we een familiebedrijf zijn? Vroeger zou die vraag wellicht met een "neen" zijn beantwoord. Maar vandaag ligt dat toch anders. Vroeger overheerste de perceptie dat een bedrijf goed presteerde ondanks zijn famil...
lees verder
Johan Lambrecht

Overname van het familiebedrijf: blinde vlek in de statistieken

Met de regelmaat van een klok worden we gealarmeerd over de evolutie van het aantal (nieuwe) bedrijven in ons land. Een paar weken geleden berichtte Graydon dat het aantal stopgezette vennootschappen vorig jaar zelfs groter was dan het aantal nieuwe ...
lees verder
Johan Lambrecht

Is de verkoop van het familiebedrijf slecht voor de economie?

De verkoop van enkele familiebedrijven de voorbije weken lokte soms ongenuanceerde reacties uit. Zo werd er geïnsinueerd dat de verkopende families meer begaan zijn met het fortuin voor de erfgenamen dan met de economie van het land. We moeten de zak...
lees verder
Patrick De Schutter

Familiebedrijven en private equity: het momentum benutten

Met het Instituut voor het Familiebedrijf hebben we in 2014 heel wat aandacht besteed aan de relatie tussen familiebedrijven en private equity. Wij weten uit onze jarenlange ervaring dat dit een moeilijk onderwerp is, en voor veel familiebedrijven no...
lees verder
Natalie Bonny

Schenkings- en successierechten familiebedrijven: nieuwe Vlaamse regelgeving

De inning van de schenkings- en successierechten was tot eind vorig jaar een bevoegdheid van de federale overheid. Sinds 1 januari 2015 is het de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning van deze rechten. We zetten de belangrijkste punten n...
lees verder
Jozef Lievens

Twee keer nadenken voor je verkoopt

Wie als familiaal ondernemer de pensioenleeftijd bereikt, kan drie dingen doen: kiezen voor familiale opvolging, verkopen of de eigendom houden en het bedrijf door een externe manager laten leiden. In een recente bijdrage plaatste private equity-spec...
lees verder
Natalie Bonny

De voorzorgsvolmacht: nieuw instrument voor successieplanning

Een successieplanning opstellen die slechts wordt uitgevoerd in het geval uw gezondheidstoestand niet meer toelaat om dit te doen? Het kan. Want op 1 september is de nieuwe wet inzake de meerderjarige beschermde personen in werking getreden. Deze wet...
lees verder
Johan Lambrecht

Familiebedrijven en private equity: van xenophobia naar huwelijk

Familiebedrijven worden wel eens getypeerd als gesloten systemen, die staan op hun absolute onafhankelijkheid. Op het vlak van management hebben zij de voorbije jaren echter openheid aan de dag gelegd. Meer en meer komt het voor dat niet-familiale ma...
lees verder
Natalie Bonny

Vlaams successiedecreet: ook een negatief attest kan positief zijn!

Volgens het Vlaams successiedecreet kunnen de aandelen in familiebedrijven sinds 1 januari 2012 vererven tegen een verlaagd tarief van 3% of 7%. Bij een schenking geldt zelfs een nultarief. Beide gunstregelingen zijn wel aan strikte voorwaarden onder...
lees verder
Jozef Lievens

Juridische eigendomsstrategieën in het familiebedrijf

Een fundamenteel kenmerk van een familiebedrijf bestaat erin dat de eigendom in handen is van een familie. Recent onderzoek toont aan dat eigendom, geconcentreerd in handen van een familie, een belangrijke troef is die vooral de uitbouw van een lange...
lees verder
Jozef Lievens

Stimuleert private equity de groei van familiebedrijven?

Wordt door de overname van een familiebedrijf door een private-equityspeler waarde gecreëerd of vernietigd? Recent onderzoek geeft een genuanceerd antwoord. Voor zijn masterproef als handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen onderzocht Andy Lard...
lees verder
Jozef Lievens

Waarom familiebedrijven een lagere prijs halen

Familiebedrijven halen bij verkoop een merkelijk lagere prijs dan niet-familiebedrijven, blijkt uit onderzoek. Wellicht ligt de schuld deels bij de families. De onderzoekers Granata en Chirico van de Universiteit van Lugano bogen zich over een intrig...
lees verder
Jozef Lievens

Onrealistische waardering vormt struikelblok bij verkoop

Over de verkoop van familiebedrijven bestaat weinig betrouwbaar empirisch materiaal. Daar is verandering in gekomen door onderzoek van Martijn Coucke aan de Universiteit Gent (onder leiding van de gekende Vlerick-professor Hans Crijns). Martijn Couck...
lees verder

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer