Moeten we uitdrukkelijk zeggen dat we een familiebedrijf zijn?

Johan Lambrecht

Moeten we uitdrukkelijk communiceren dat we een familiebedrijf zijn? Vroeger zou die vraag wellicht met een "neen" zijn beantwoord. Maar vandaag ligt dat toch anders.

Vroeger overheerste de perceptie dat een bedrijf goed presteerde ondanks zijn familiale karakter. We herinneren ons beursgenoteerde bedrijven die zeker niet als familiebedrijf wilden bestempeld worden, ook al had een familie er het merendeel van de aandelen. Het familiale etiket werd immers slecht geacht voor de beurskoers.

Negatieve aureool is verdwenen

Het negatieve aureool rond familiebedrijven is gelukkig verdwenen. Nu horen en lezen we geregeld dat een bedrijf het goed doet, precies dankzij zijn familiale karakter. Eigenaarsfamilies en raden van bestuur/raden van advies vragen zich dan ook af of het bedrijf uitdrukkelijk als familiebedrijf moet worden gepresenteerd.

Het is wenselijk om die vraag te toetsen aan de eigenaarsvisie. Als de eigenaarsfamilie "continuïteit van het bedrijf via familiale verankering" in haar vaandel schrijft, dan is het uitdrukkelijk vermelden van het familiale bedrijfskarakter coherent met die eigenaarsvisie. Ook als het aanbod van het bedrijf traditie, vakmanschap, authenticiteit, geschiedenis, ... uitstraalt, is het wenselijk om zich als familiebedrijf te presenteren. Het bedrijf kan dan een verhaal vertellen dat zijn aanbod naar een hoger niveau tilt en dat de stakeholders vertrouwen geeft.

"Familiebedrijf" is niet oubollig!

Zullen het bedrijf en zijn aanbod niet als oubollig overkomen als "familiebedrijf" uitdrukkelijk staat vermeld? Zeker niet! Het verleden geeft namelijk een voorsprong. Bovendien zou de kracht van een familiebedrijf het verzoenen van het verleden met het heden en de toekomst moeten zijn. "Ambachtelijk waar het moet, modern waar het kan", zoals een eigenaarsfamilie het treffend verwoordt.

Als het familiale karakter mee de identiteit van de onderneming uitmaakt, wordt het woord "familiebedrijf" best opgenomen in de strategische bedrijfsmissie, gevolgd of voorafgegaan door de bedrijfsnaam. Het verdient tevens aanbeveling om "familiebedrijf" en/of "sinds oprichtingsdatum" op het product te vermelden.

Een bewuste keuze

Uitpakken met het familiebedrijf-label mag evenwel niet louter een PR- of verkoopsgegeven zijn, omdat familiebedrijven nu populair zijn. De voorstelling van het bedrijf als familiebedrijf moet een bewuste keuze zijn. Het moet aanduiden dat het bedrijf niet alleen naar de letter maar ook en vooral naar de geest een familiebedrijf is en wil zijn.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer