Privacy- en cookiebeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid van het Instituut voor het Familiebedrijf (hierna het ‘IFB’), een vereniging zonder winstoogmerk (afgekort vzw), met als maatschappelijke zetel Karmelietenlaan 4 bus 2 te Kortrijk.

Het privacy- en cookiebeleid wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies door het IFB.

Het privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen of als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig na te kijken. Het werd laatst gewijzigd op 08.06.2022.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Het IFB is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

KBO ondernemingsnummer 0463.462.139
Tel.: + +32 491 08 66 62
e-mail: info@familiebedrijf.be
Website: http://www.familiebedrijf.be

2. Welke gegevens verwerkt het IFB voor welke doeleinden?

2.1. Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten

Het IFB verwerkt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, events en opleidingen via onder meer de nieuwsbrief en mail. Het IFB gebruikt deze persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen over en voor het familiebedrijf.

Hiervoor kunnen identificatiegegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw functie, de activiteiten waarin u interesse heeft en andere gegevens die relevant zijn om u te informeren over de activiteiten die op uw behoeften zijn afgestemd.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van het IFB om u te informeren over zijn activiteiten en zijn activiteiten optimaal op uw behoeften af te stemmen.

U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing (zie ook vraag 8 voor de uitoefening van uw rechten).

2.2. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u telefonisch of per e-mail vragen stelt, zal het IFB uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen uw gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met het IFB en alle andere persoonsgegevens die u aan het IFB bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

2.3. Voor het technisch en functioneel management van de website

Het IFB verwerkt persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van de website familiebedrijf.be, om de website te personaliseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van cookies. Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van het IFB om haar website te verbeteren en te beschermen tegen onder meer cyberaanvallen.

3. Hoe lang houdt het IFB uw gegevens bij?

Het IFB houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en activiteiten in verband met het familiebedrijf.

Uw gegevens worden in elk geval gewist:

- op uw verzoek;
- bij gewijzigde omstandigheden (bv. wijziging van functie, verkoop van een bedrijf) waardoor de activiteiten van het IFB niet langer relevant voor u zijn.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Het IFB doet een beroep op een verwerker om verwerkingsactiviteiten uit te voeren. Deze verwerker handelt enkel op basis van schriftelijke instructies van het IFB. Het IFB heeft een schriftelijke overeenkomst met de verwerker en de verwerker garandeert via technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw rechten.

Indien u deelneemt aan evenementen van het IFB, waaronder ook opleidingen, netwerkevents of andere activiteiten, kan het IFB uw gegevens verstrekken aan de andere deelnemers van het desbetreffende evenement, aan de structurele partners van het IFB, en aan de leveranciers betrokken bij het desbetreffende evenement in de mate dit nodig is voor de uitvoering van hun diensten. Door in te schrijven voor een evenement van het IFB gaat u akkoord met deze privacypolicy.

Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch juist verschijnt of dat een website-applicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen. Hou er dan wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

Het IFB gebruikt verschillende soorten cookies:

- Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw websitebezoek en uw gebruikservaring.
- Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google Analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

6. Links naar andere websites en sociale media

De website van het IFB kan referenties naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Het IFB is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via andere websites of sociale media. Evenmin is dit privacy- en cookiebeleid op die websites of sociale media van toepassing.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het IFB streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt hiertoe de redelijke technische en organisatorische maatregelen.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door het IFB worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@familiebedrijf.be of per post op het bovenstaande adres. Het IFB kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@familiebedrijf.be.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Commissie is per e-mail bereikbaar op commission@privacycommission.be.