Ja, er zijn nog opvolgers!

Jozef Lievens

Het onderzoek naar de perceptie van jongeren over het familiebedrijf, en de loopbaanintenties van jongeren die thuis een familiebedrijf hebben, stemt ons hoopvol. We lieten die zaken onderzoeken in het kader van de Dag van het Familiebedrijf 2014, om een antwoord te krijgen op de vraag: "Zijn er nog opvolgers?".

Wat hebben de onderzoekers vastgesteld? Ten eerste: dat ondernemerschap bij studenten hoger onderwijs wel degelijk interesse wekt. En bovendien: dat zij een eigen zaak of een leidende rol in het familiebedrijf thuis als een na te streven professionele droom beschouwen.

Dat is hoopgevend nieuws. Vooral als je weet dat in de komende tien jaar duizenden familiale bedrijven zullen worden overgedragen aan een volgende generatie of overgelaten aan nieuwe eigenaars. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er een nieuwe generatie zal klaarstaan om die bedrijven ook in de toekomst te leiden.

Uitdagingen voor familiebedrijven

Toch liggen er nog een reeks uitdagingen voor die familiebedrijven. Ik stip er enkele aan:

  • Opvolging in het familiebedrijf is een complex en tijdrovend proces. Familiale bedrijfsleiders beginnen best tijdig aan de planning van hun loopbaaneinde en de toekomst van de onderneming. Op die manier kunnen opvolgers het best worden voorbereid en ingewerkt. Of kunnen alternatieve pistes worden onderzocht, indien er geen familiale opvolgers zijn.
  • Een degelijke voorbereiding voor familiale opvolgers is geen luxe. Niet alleen de technische aspecten en processen van het bedrijf zijn daarbij van belang. In de enquête geven de opvolgers zelf aan dat ze het minst goed voorbereid zijn rond strategie en leiding geven. Een goeie coaching van de opvolgers kan hieraan verhelpen.
  • Wanneer opvolgers goed voorbereid en inhoudelijk beslagen aan hun nieuwe opdracht als bedrijfsleider beginnen, zullen ze ook met meer succes werk kunnen maken van groei, innovatie en internationalisering van het familiebedrijf. Op die domeinen blijkt er voor familiale ondernemingen nog een weg af te leggen, toch zeker in de perceptie van de ondervraagde studenten.
  • En last but not least: het is van belang om ten aanzien van de opvolgers tijdig klaarheid te scheppen over wat er met de eigendom van het familiebedrijf zal gebeuren. Een dergelijke transparantie zal de jongeren mee kunnen motiveren om effectief de leiding te nemen in het bedrijf.
Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer