Familiebedrijven met uitsterven bedreigd?

Johan Lambrecht

‘Familiebedrijven staan op uitsterven’. Zo luidde de opvallende titel van een recente nieuwsflits in Nederland. De titel was gebaseerd op een onderzoek onder tweehonderd bedrijfseigenaren in Nederland. Volgens die studie verwacht “slechts” de helft van de bedrijfseigenaren die de onderneming van familie hebben overgenomen die aan een familielid over te dragen.

“Slechts” 16 procent zou teleurgesteld zijn als de eigen kinderen het familiebedrijf niet voortzetten. Van de 65-plussers overweegt een kwart het bedrijf over te dragen aan een familielid. Bijna drie kwart van de ondervraagden in Nederland denkt na over de verkoop van het bedrijf aan derden.

Schril contrast met België

Die bevindingen voor Nederland staan in schril contrast met die voor België, waar familiale opvolging de voorkeur geniet. Zo antwoordt ongeveer twee derde van de familiebedrijven in ons land waar de opvolging duidelijk is, dat de toekomstige leidinggevenden en toekomstige eigenaren een familielid zullen zijn. België telt al beduidend meer familiebedrijven dan Nederland (77 procent tegenover 61 procent).

Wie heeft het bij het rechte eind: de Nederlandse of de Belgische eigenaren? Vroeger zouden de Belgische eigenaren de meeste stemmen hebben gekregen, omdat familiale successie toen bijna automatisch als succes werd beschouwd. Nu ligt dat anders.

Eigenaarsvisie

Er is namelijk het besef dat continuïteit van het familiebedrijf veel meer kan zijn dan voortzetting als familiebedrijf. Elke eigenaarsfamilie zou zich dan ook moeten buigen over twee hamvragen: (1) wat is het meest essentiële dat we willen voortzetten en (2) wat van dat meest essentiële is de beste manier voor de voortzetting? Het antwoord op die twee vragen maakt de eigenaarsvisie uit, die elke eigenaarsfamilie zou moeten neerschrijven.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer