Tips om opvolging bespreekbaar te maken

Opvolgers in spe klagen er vaak over dat het zo moeilijk is om de opvolging op de familiale agenda te plaatsen. Toch moet dit vroeg of laat gebeuren. Zeven tips voor kandidaat-opvolgers.

1.In veel gevallen haalt het weinig uit om de opvolging brutaal op de agenda te plaatsen en duidelijkheid te eisen. Een betere aanpak bestaat erin om vragen te stellen, die bij de overdrager en de familie een denkproces op gang brengen. Op die manier gaat er bij de overdrager stilaan een belletje rinkelen. Volgende eenvoudige vragen kunnen dat denkproces op gang brengen: hoe ziet de toekomst van het familiebedrijf er binnen vijf/tien jaar uit, wat zal de toekomstige rol van de familie zijn en tenslotte wat zijn de grote, toekomstige uitdagingen voor het familiebedrijf?

2. Familiale ondernemers zijn er tuk op om over hun bedrijf te praten. Wie de opvolging op de agenda wil plaatsen, doet er daarom goed aan het planningsproces aan te vangen bij het bedrijf. Daarbij moet voorzichtig de link worden gelegd tussen de problematiek van het bedrijf en de opvolging. Interessante thema’s om aan te kaarten, zijn de strategie, de verdere professionalisering en de personeelspolitiek van het familiebedrijf.

3. Weinig families slagen erin om de opvolging helemaal alleen af te handelen. De meeste families kunnen niet zonder de steun van externen. Dat kan een vriend, een zakelijke relatie, de huisaccountant, een notaris of een specialist inzake familiebedrijven zijn.

4. Vandaag de dag bestaan er veel mogelijkheden om informatie in te winnen over opvolging. In het kader van de pensionering van babyboomers worden seminaries, workshops en informatiesessies over opvolging georganiseerd door vele organisaties. Wanneer beide generaties samen zo’n programma bijwonen, kan dat een uitstekende gelegenheid zijn om het gesprek over de opvolging op gang te brengen.

5. Wie op brutale wijze zijn mening wil doordrukken, zal meestal van een kale reis thuiskomen. Overdragers zetten zich dikwijls schrap, wanneer zij van kandidaat-opvolgers dictaten ontvangen. Het is veel beter om langzaamaan een dialoog op gang te brengen. De uitdaging voor veel families zal erin bestaan om tijdens deze dialoog naar elkaar te leren luisteren.

6. Opvolging is een proces dat enige tijd vergt. Het is niet verwonderlijk dat de eerste poging om de opvolging bespreekbaar te maken niet lukt. Het is van cruciaal belang om vol te houden en op de nagel te blijven kloppen.

7. Het gebeurt dat alle pogingen om de opvolging te bespreken in dovemansoren vallen. Soms zal er niet anders opzitten dan een ultimatum te stellen en uiteindelijk de deur van het familiebedrijf achter zich dicht te slaan. In een aantal gevallen heeft dat effect, omdat de overdrager (eindelijk) inziet dat het echt vijf voor twaalf is. Het spreekt vanzelf dat een dreiging met een ultimatum erg behoedzaam en spaarzaam moet gehanteerd worden.