Sofie Lerut

Sofie Lerut legt zich binnen het advocatenkantoor Roots Advocaten toe op familiebedrijven, in het bijzonder op governance, opvolging en conflicten tussen vennoten.

Zij is houdster van een Certificate in Family Business Advising en een Advanced Certificate in Family Business Advising, uitgereikt door het Amerikaanse Family Firm Institute, en van een Certificaat Adviseur Familiebedrijven, uitgereikt door het Instituut voor het Familiebedrijf in samenwerking met EHSAL Management School. Zij werd in oktober 2015 benoemd tot Fellow van het Family Firm Institute.

Sofie verzorgde samen met Jozef Lievens de redactie van de Code Buysse III en is gastdocent aan de EHSAL Management School in de opleidingen “Adviseur familiebedrijven” en “Governance”.

Sofie is licentiaat in de rechten (KU Leuven). Zij behaalde een DEA strafrecht aan de Université Paris II (Panthéon-Assas) en een Master in Europees recht aan het Europacollege. Zij is sinds 1995 lid van de balie van Kortrijk.

Blogartikels

Eigendom
Familie

Het toenemend belang van professioneel eigenaarschap: vijf pijlers

Het belang van de professionalisering van het eigenaarschap komt steeds meer op de voorgrond in familiebedrijven. Ook het Amerikaanse Family Firm Institute (FFI) heeft recent een studie gewijd aan de professionalisering van de familie als eigenaar. Hierin wordt benadrukt dat het professioneel eigenaarschap steunt op vijf pijlers.
Eigendom
Familie

De coronacrisis en de schenking/vererving van uw familiebedrijf

Voor de schenking en vererving van familiebedrijven geldt in Vlaanderen een bijzonder gunstig fiscaal regime. Als aan alle voorwaarden voldaan is kan de schenking gebeuren met volledige vrijstelling van schenkbelasting, en kan de vererving gebeuren aan een vast verlaagd tarief in plaats van aan de progressieve tarieven in de erfbelasting. Eén van de voorwaarden voor het behoud van dit gunstregime is echter dat het familiebedrijf zonder onderbreking gedurende drie jaar een economische activiteit verderzet. Wat nu met stopzetting van de activiteit in coronatijden?
Governance
Familie

Waarom u beter niet te lang wacht met de aanpassing van uw statuten aan het nieuwe vennootschapsrecht

In een eerdere bijdrage vond u al een overzicht van wat het nieuwe vennootschapsrecht brengt voor uw familiebedrijf. De nieuwe wetgeving is in werking getreden op 1 mei 2019 en werd dan meteen van toepassing op vanaf dan opgerichte vennootschappen en verenigingen. Vennootschappen en verenigingen die eerder waren opgericht konden er vanaf 1 mei 2019 voor kiezen onder het nieuwe regime te vallen (de zogenaamde “opt in”).