De familieboom snoeien

15.04.2013

Wanneer een familiebedrijf naar de volgende generatie gaat, kan het geconfronteerd worden met meer complexiteit: meer aandeelhouders, familietakken, familiale leidinggevenden, ...

Bedrijfsfamilies kunnen formele instrumenten (familiaal charter, familievergaderingen, ...) hanteren om die complexere familiale relaties te beheren.

Bedrijfsfamilies kunnen de nakende of bestaande complexiteit ook beantwoorden met het invoeren van eenvoud in de eigendoms-, bestuurs- en/of managementstructuren. Ze snoeien dan de familieboom: vermindering van het aantal aandeelhouders, van het aantal leidinggevenden, van het aantal familietakken, enzovoort.

De vragen 'Wat, waarom en hoe snoeien?' en 'Wat zijn de gevolgen hiervan?' komen uitvoerig in dit boek aan bod en ze worden vanuit verschillende invalshoeken belicht (management, familiaal, juridisch-fiscaal, ...).