Wat is een familiebedrijf?

Een onderneming wordt, ongeacht de omvang, als een familiebedrijf beschouwd als de meerderheid van het stemrecht op de algemene vergadering in handen is van de oprichter of de eigenaar van de onderneming en zijn familie.
Omdat in veel Europese landen een meervoudig stemrecht bestaat, werd gekozen voor het criterium van de stemkracht in plaats van het aandelenbezit. Het maakt niet uit of de familie de stemkracht rechtstreeks uitoefent, of door middel van juridische vehikels zoals stichtingen of holdings die zij controleert.
Indien het familiebedrijf beursgenoteerd is – zoals Bekaert, Sioen of Vandevelde in België – volstaat het dat de familie vijfentwintig procent van de stemkracht bezit. Bij beursgenoteerde familiebedrijven is het aandelenbezit meer verspreid, zodat de drempel van vijfentwintig procent van de stemkracht de familie een feitelijke meerderheid bezorgt.

De tweede voorwaarde is dat minstens één vertegenwoordiger van de familie actief is in het management of het bestuur van het bedrijf.
Op deze manier wordt rekening gehouden met het feit dat er gradaties zijn in het familiale karakter van bedrijven. Zo zijn er familiebedrijven waar het eigendom, het management en het bestuur uitsluitend in handen zijn van familieleden.
Daarnaast zijn er bedrijven waar de familie niet meer de dagelijkse leiding bekleedt, maar wel nog de enige of de voornaamste eigenaar is. De meeste beursgenoteerde Belgische familiebedrijven vormen daar mooie voorbeelden van.