4 sterke cases over governance

Het Familiebedrijf

Het thema van de Dag van het Familiebedrijf dit jaar is ‘governance’, of goed bestuur met het oog op de lange termijn. Om dat te illustreren laat het IFB op de Dag vier familiebedrijven aan het woord, die elk een ander aspect van governance belichten.

Geen twee bedrijven zijn gelijk, dus is ook governance nooit standaard. En al zeker niet in familiebedrijven, waar niet alleen de complexiteit van de onderneming, maar ook de omvang en complexiteit van de familie in sterke mate meespeelt. Zo zal een familiebedrijf dat vijf generaties teruggaat en intussen 150 familiale aandeelhouders telt volledig anders naar governance kijken dan een jonger familiebedrijf dat van vader op zoon is overgegaan.

Daarom zijn de vier cases op de Dag ook sterk uiteenlopend. Vertegenwoordigers van de familiale ondernemingen in kwestie zullen aangeven hoe ze governance zien, voor welke uitdagingen ze daarbij komen te staan en welke antwoorden ze daar op formuleren.

Sofie Lerut, binnen Roots Advocaten gespecialiseerd in familiebedrijven, licht een tipje van de sluier. “Voor Bristolkomt CEO Elise Vanaudenhove vertellen hoe de familie de leiding over het bedrijf in 2017 opnieuw in handen heeft genomen nadat een externe CEO lange tijd aan het roer had gestaan. Zij licht toe waarom zij het essentieel vindt de familie weer meer betrokken te maken bij het familiebedrijf en hoe daaraan gewerkt wordt.

In het verhaal van de familie Perquy van Terre Bleue ligt de nadruk dan weer op de positieve ervaring met de raad van bestuur, die deels uit externen bestaat. Ook interessant hierbij is dat Dirk Perquy onlangs zijn rol als CEO inruilde voor die van voorzitter van de raad van bestuur.

Voor Alcopa, een bedrijf met meer dan 100 betrokken familieleden, komt Philippe Moorkens als voorzitter van de familieraad vooral de familiale governance toelichten. De doelstelling is duidelijk: de familie als één geheel beschouwen en zo dicht mogelijk bij het bedrijf betrekken.

Ten slotte komt ook Bert De Brabandere langs, CEO en vijfde generatie van Brouwerij De Brabandere. Het bedrijf is heel recent gestart met een raad van advies, dus is het interessant die opstartfase nader te bekijken. Conny Vandendriessche van Stella P komt bovendien vertellen hoe de zoektocht naar de juiste mensen voor die raad van advies is verlopen.”

Wat ook de omvang en achtergrond van het eigen familiebedrijf is, iedereen kan wel iets opsteken van het verhaal van andere ondernemingen – hoezeer die ook verschillen qua complexiteit of omvang. “De bedoeling van de Dag is net om verschillende types governance toe te lichten, zodat die inspirerend kunnen werken. Er bestaat niet zoiets als copy-paste governance, daarom zal je van elke familie wel iets kunnen leren”, besluit Sofie Lerut.

Is uw interesse gewekt? Schrijf nu in voor de Dag van het Familiebedrijf:

Schrijf nu in

Bekijk de uitnodiging

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer