De ideale agenda van de Raad van Bestuur

Jozef Lievens

Hoe moet de agenda van de raad van bestuur van een familiebedrijf er uitzien ? Deze vraag legde ik tijdens de cursus governance voor aspirant-adviseurs in familiebedrijven voor aan Chris Dewulf.

Na een succesvolle carrière in grote (multinationale) ondernemingen (Volvo, NedCar, de Industriebank LIOF) was Chris Dewulf CEO actief in tal van familiebedrijven : Picanol, Lotus Bakeries, Filliers, Unic Design, Vlassenroot en nog anderen.. De ideale man dus om zijn mening te geven over hoe de agenda van de raad van bestuur van een familiebedrijf moet samengesteld zijn.

De modelagenda van Chris koppelt eenvoud aan efficiëntie. Hij bestaat uit vijf punten.

Het eerste agendapunt heeft betrekking op de afspraken die tijdens de vorige raad van bestuur werden gemaakt. Werden zij nagekomen ? Wat heeft hun nakoming verhinderd ? Wat zijn de verdere intenties van de betrokkenen in verband met hun nakoming ?

Op de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de situatie van de business. Hoe zijn de prognoses inzake verkoop ? Wat is de marktsituatie ? Wat zijn belangrijke tendensen ?

In derde instantie komt de productie aan bod. Met welke problemen worden de “makers” (dixit Chris Dewulf) geconfronteerd ? Welke innovaties zitten er in de pijplijn ? Hoe loopt de samenwerking tussen productie en verkoop ?

Het vierde agendapunt is een klassieker : financiële rapportering.

Tenslotte dient de raad van bestuur zich over de toekomst te buigen. Wat staat er te gebeuren op korte en middellange termijn ?

Naast de agenda van een “gewone” raad van bestuur vindt Chris Dewulf het aangewezen dat – overigens zoals aanbevolen door de Code Buysse – de langetermijnstrategie wordt besproken in een afzonderlijke vergadering, waarvoor voldoende tijd wordt uitgetrokken.

Aantrekkelijk aan het model van Chris Dewulf is zijn logica en eenvoud. De onderwerpen raken de kern van de bedrijfsvoering. Atypisch maar wellicht aan te bevelen is dat financiele rapportering maar op de vierde plaats komt. In veel familiebedrijven komt dit agendapunt op nummer één of twee. Probleem is dan dat men dikwijls niet meer aan andere agendapunten toekomt.

Hopelijk vinden veel familiebedrijven in de ideeën van Chris Dewulf inspiratie.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer