De voorzitter van de raad van bestuur: sleutelfiguur in het familiebedrijf

In vorige blogs beschreven we al de voordelen en de taken van een actieve raad van bestuur. De centrale figuur van zo’n actieve raad van bestuur is de voorzitter. In de afgelopen jaren heeft de rol van de voorzitter in een familiebedrijf gestaag aan belang gewonnen: hij wordt steeds meer gezien als de draaischijf die ervoor zorgt dat het governance systeem goed functioneert. Maar wat houdt die rol dan concreet in?

De Code Buysse III geeft een overzicht van wat zoal van de voorzitter verwacht wordt. De voorzitter wordt daar omschreven als een sleutelfiguur die:

  • Ervoor zorgt dat de raad van bestuur naar behoren functioneert;
  • Weet wat er leeft bij aandeelhouders, bestuurders en management;
  • Voor elk van deze spelers een aanspreekpunt en klankbord is;
  • Waar nodig snel en deskundig initiatieven neemt;
  • Het profiel heeft van een bemiddelaar en een scheidsrechter;
  • Een ambassadeur van de onderneming is.

De voorzitter is de bewaker van de processen die de werking van de raad van bestuur beheersen. Hij (of zij, vanzelfsprekend) legt de agenda van de vergaderingen vast en ziet erop toe dat de procedure met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring, de notulering en de uitvoering van besluiten wordt gevolgd.

De voorzitter zit de vergadering van de raad van bestuur voor. Hij neemt de nodige maatregelen met het oog op de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de raad van bestuur, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de raad. Hij zorgt ervoor dat alle standpunten aan bod kunnen komen en streeft naar consensus binnen de raad van bestuur.

Deze invulling van de rol van voorzitter veronderstelt een zeer goede kennis van de onderneming, haar sleutelpersonen, haar strategie en de strategische uitdagingen. De voorzitter moet weten wat er leeft onder de aandeelhouders. Hij moet de langetermijnvisie van de eigenaars kennen en hij kan een rol spelen bij de begeleiding van eventuele spanningen tussen aandeelhouders. Dit alles zal de voorzitter ook toelaten in crisissituaties snel en deskundig initiatief te nemen. In crisissituaties is de voorzitter voor alle betrokkenen het aanspreekpunt.

De figuur van de voorzitter komt uitvoerig aan bod in de opleiding “Bestuurder zijn in een familiebedrijf” die op 31 januari 2019 opnieuw van start gaat en waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn. Interesse? Inschrijven kan nog altijd hier.

Sofie Lerut

Partner Roots Advocaten