Exclusief IFB onderzoek: governance wordt professioneler

IFB
25.09.2019
Governance Familie

Governance is, naast het thema van de volgende Dag van het Familiebedrijf, ook een studiedomein van Anita Van Gils. Zij is als onderzoeker verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven in Windesheim (NL) en komt op 1 oktober de resultaten van een nieuwe governance-studie toelichten.

Dat raden van bestuur of advies een belangrijk klankbord vormen voor familiale ondernemers, is evident. Onderzoek naar governance kan dus nuttige en werkbare informatie opleveren. Op de Dag van het Familiebedrijf stelt Anita Van Gils de resultaten voor van haar exclusieve onderzoek naar best practices binnen familiale ondernemingen.

“Vijftien jaar geleden heb ik, in samenwerking met Jozef Lievens, al eens onderzoek gevoerd naar governance binnen familiebedrijven”, vertelt ze. “Het leek ons de moeite die resultaten voor deze editie een grondige update te geven, op basis van nieuw onderzoek. Ik kan alvast verklappen dat er sindsdien een en ander veranderd is – en gelukkig maar (lacht).”

“Er is binnen familiebedrijven vooral een professionalisering rond governance aan de gang: als een familiale onderneming groeit, worden niet meer automatisch familieleden in het bestuur opgenomen, maar durft men ook extern kijken. Dat is zeker het geval bij grotere bedrijven die de Code Buysse toepassen: hun raden van bestuur zijn in de afgelopen vijftien jaar gemiddeld groter geworden en tellen meer externe leden. Competentie komt dus op de eerste plaats, voor bloedbanden. Bij kleinere bedrijven zien we dan weer professionalisering op een ander niveau: ze werken vaker met raden van advies, die ook hier deels uit externen bestaan.”

Van grote familiale ondernemingen tot kleine familiebedrijven die van vader op zoon overgaan: ongeacht de omvang blijkt professionalisering dus de rode draad. “Toch moeten we enkele kanttekeningen plaatsen”, aldus Anita Van Gils. “In België zijn raden van advies nog te weinig bekend: slechts één op vijf familiebedrijven werkt ermee. Er bestaat nog drempelvrees, omdat men onterecht denkt dat een raad van advies automatisch minder controle over het eigen bedrijf betekent. Terwijl het een informeel, niet wettelijk verplicht orgaan is dat een bedrijf kan helpen groeien. Nog een werkpunt: Belgische familiebedrijven zetten nog te weinig in op family governance. De cijfers zijn beter dan in 2003, maar nog steeds heeft maar één op vijf kleine familiebedrijven een familieraad of -forum, bij de grotere is dat 40 procent. Een op drie familiebedrijven heeft wel al een family charter.”

Kortom, heel wat stof tot nadenken en discussie op de Dag van het Familiebedrijf.

Bent u geïnteresseerd in het programma van de Dag of wilt u zich inschrijven? Dat kan via onderstaande buttons.

Schrijf nu in

Bekijk de uitnodiging