Governance in familiebedrijven is anders

Er valt veel te zeggen voor de bewering dat governance in familiebedrijven verschilt van governance in niet-familiebedrijven. Maar geldt dat ook voor beursgenoteerde familiebedrijven? De consultant Spencer Stuart heeft dit recent in een interessante studie uitgezocht.

Spencer Stuart gaat ervan uit dat 50% van de BEL 20 ondernemingen en 47 % van de Bel Mid ondernemingen familiebedrijven zijn.

Op een groot aantal vlakken is er weinig of geen verschil te merken tussen beursgenoteerde familiebedrijven en niet-familiebedrijven: de omvang van de raad van bestuur, de aanwezigheid van de CEO in de raad van bestuur, diversiteit en leeftijd van de bestuurders.

Het grootste verschil tussen governance in beursgenoteerde familiebedrijven en niet-familiebedrijven zit hem in het aantal onafhankelijke bestuurders. In familiebedrijven is 38,4% van de bestuurders onafhankelijk, in niet-familiebedrijven is dat 46%. Het verschil is zelfs groter met betrekking tot voorzitters van de raad van bestuur: slechts 21,4% van de familiebedrijven hebben een onafhankelijk voorzitter, bij niet-familiebedrijven is dat 50%.

Een ander verschil is te vinden in het aantal jaren dat bestuurders in de raad van bestuur zetelen: bij familiebedrijven is dat gemiddeld 7,3 jaar en in niet-familiebedrijven gemiddeld 4,8 jaar.

Voorzitters van familiebedrijven hanteren gemiddeld gedurende 14,7 jaar de voorzittershamer, terwijl dat in niet-familiebedrijven maar de helft zo lang is. CEO’s in familiebedrijven staan gemiddeld 9,8 jaar aan het roer tegenover 6,9 jaar in niet-familiebedrijven.

Ook op het vlak van de vergoeding zijn er verschillen. Niet-uitvoerende bestuurders verdienen gemiddeld 7,4% meer in niet-familiebedrijven. Voorzitters verdienen dan weer 26,3% meer in familiebedrijven. Het vaste bedrag van de vergoeding is hoger in familiebedrijven.

Hoe het met de governance gesteld is in niet-beursgenoteerde ondernemingen is het thema van onze jaarlijkse Dag van het Familiebedrijf die plaatsgrijpt op 1 oktober 2019. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Jozef Lievens

Roots Advocaten

IFB