Hebben familiebedrijven lessen getrokken uit Covid-19?

Patrick De Schutter

Ik stootte recentelijk op een interessant artikel van mijn collega Tom McGinness, verantwoordelijk voor de Familiebedrijvenpraktijk van KPMG in het Verenigd Koninkrijk.

Op basis van onderzoek en diverse gesprekken met eigenaars en stakeholders van familiebedrijven concludeert hij dat Covid-19 een belangrijke accelerator is geweest van het meer gefocust en scherper afgelijnd omgaan met de diverse aspecten van ESG, wat staat voor Environmental, Social en Governance. Duurzaamheid, langetermijnvisie en de manier waarop omgegaan wordt met het bedrijf en de stakeholders worden nu door de familiebedrijven anders bekeken.

Er is een belangrijke tendens ontstaan tijdens Covid-19 die we kunnen samenvatten als “purpose driven leadership”. Familiebedrijven hebben grondig gereflecteerd rond hun Missie, hun Purpose.

Waarom zijn wij er? Wat voegen wij toe aan de maatschappij? Wat is ons onderscheidend vermogen waarmee wij een blijvende en sterkere toegevoegde waarde kunnen leveren aan de maatschappij waarin wij actief zijn? Veel familiebedrijven hebben een diepgaande analyse uitgevoerd van datgene waar zij zich de afgelopen jaren mee hebben beziggehouden en stellen zich de vraag of ze op dezelfde manier verder willen gaan of een aantal zaken toch wel eens fundamenteel gaan herbekijken. Dan komt ESG als nieuwe verzamelnaam van een aantal kernelementen van de missie en visie aan de oppervlakte. ESG is niet zomaar een opsomming van wat projecten, maar een continue reflectie over wie wij zijn en hoe we kiezen om actief te zijn met het familiebedrijf.

We weten al veel langer dat de meeste familiebedrijven heel sterk “purpose-driven“ zijn. Hun bestaansreden is de kern van hun DNA, waaraan hun waarden gekoppeld zijn vanuit hun familiale eigenheid en identiteit en die de drivers zijn van wat zij doen en hoe zij hun activiteiten ontplooien, aansturen en organiseren. Daarin vormt duurzaamheid nu veel meer de rode draad dan voorheen.

Ook governance krijgt een nieuwe invulling. Uit vele onderzoeken is gebleken dat er een directe band bestaat tussen sterke gestructureerde governance en lange termijn performantie van het familiebedrijf. Veel familiebedrijven hebben onlangs hun governance, zowel van de familie als van het bedrijf, onder de loep genomen en versterkt waar nodig en gewenst.

Met andere woorden, Covid-19 is een belangrijke accelerator gebleken van een aantal fundamentele veranderingsprocessen bij familiebedrijven rond de thema’s ESG, die hen wellicht nog sterker zullen maken en nog beter gewapend om de vele uitdagingen van en in het post-Covid tijdperk met succes aan te gaan.

Patrick De Schutter
Vennoot en Hoofd Familiebedrijvenpraktijk KPMG België
Co-gedelegeerd bestuurder familiebedrijf.Be

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer