Het belang van vrouwen in het familiebedrijf

Net voor de zomer verscheen een interessante studie van consultant EY omtrent “The importance of Women in Family Businesses”. Dit onderzoek is gebaseerd op een bevraging van meer dan 500 vooraanstaande familiebedrijven wereldwijd. Ik deel graag enkele tot de verbeelding sprekende conclusies met u.

De grootste en langst bestaande familiebedrijven hebben de gewoonte om vrouwelijk talent sneller en tot hogere verantwoordelijkheidsniveaus te laten doorgroeien dan de niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven geloven in de waarde van vrouwelijk leiderschap, zowel van vrouwelijke familieleden als niet-familieleden.

De onderzochte bedrijven hadden gemiddeld 1,14 vrouwen in hoge leiderschapsposities, inclusief vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Maar ook gemiddeld 3,5 vrouwelijke topkaderleden die niet tot de familie behoorden, wat een substantieel hoger gemiddelde is dan in niet-familiebedrijven.

De onderzochte familiebedrijven hebben een gestructureerde aanpak en processen om de doorstroming van vrouwelijk talent naar de topfuncties te verzekeren: gemiddeld bereiden zij vier vrouwen voor om topfuncties te bekleden op middellange termijn.

De bevraagde bedrijven bevestigen dat door het stimuleren van vrouwen in topfuncties er een bedrijfscultuur wordt gecreëerd waarin jongere vrouwen veel gemotiveerder zijn en meer plezier hebben in hun job. Bovendien komt het verloop van vrouwen veel lager te liggen, wat de efficiëntie en de personeelskosten positief beïnvloedt.

Familiebedrijven denken en werken op de lange termijn. Hun ultieme doelstelling is de succesvolle continuïteit over generaties heen, die zowel de bedrijfs- als de familiebelangen behartigt, op basis van een stabiele en gezonde groei. Vrouwen, kunnen, zeker omwille van hun specifieke manier van denken en handelen, sterk bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen.

Laat ons dus samen verder werken aan het afbreken van het fameuze “glazen plafond” en streven naar meer vrouwen in topfuncties in familiebedrijven en bij uitbreiding in alle bedrijven, want ze zijn het meer dan waard!