Hoe als familie omgaan met een externe investeerder?

Gastblog Moore

Of het nu kadert binnen een proces van familiale overdracht of ter ondersteuning van een uitgestippelde bedrijfsstrategie, de intrede van een externe investeerder als bijkomende aandeelhouder is voor ondernemende families steeds een belangrijk scharniermoment.

Een nieuwe investeerder kan met kapitaal en expertise een hefboom betekenen voor het bereiken van de strategische doelstellingen van zowel het familiebedrijf als zijn aandeelhouders. Tegelijk brengt een externe partij ook nieuwe perspectieven en verwachtingen met zich mee die kunnen afwijken van deze van de familie. We geven graag enkele handvaten mee die kunnen helpen bij het navigeren doorheen deze transitie.

De juiste partner

Het selecteren van de juiste investeerder gaat verder dan louter financiële overwegingen. Benader investeerders die de waarden van de familie en de bedrijfscultuur delen. Overeenstemming met betrekking tot de strategische richting en ondernemersfilosofie is essentieel voor een duurzaam partnerschap. Bovendien kan een externe investeerder waardevolle expertise met zich meebrengen die vandaag nog niet aanwezig is binnen het familiebedrijf. Dit is kennis die als hefboom kan gebruikt worden voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Een transactiestructuur op maat

Het aantrekken van een externe co-investeerder kan gepaard gaan met verschillende transactiestructuren. Een investering kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een (gedeeltelijke) verkoop van aandelen of een zuivere kapitaalinbreng in het familiebedrijf, onder de vorm van een meerderheid -of minderheidsbelang in het aandeelhouderschap, door een inbreng van louter eigen vermogen of een combinatie met vreemd vermogen en/of eventuele tussenvormen enz. Elke structuur heeft een eigen dynamiek met betrekking tot de financiële impact, het risicoprofiel & de zeggenschap over het familiebedrijf. Het is dan ook van belang een structuur te hanteren die de vooropgestelde doelstellingen van het familiebedrijf en de bedrijfsfamilie onderschrijft.

Goede onderlinge afspraken

Maak van bij de start transparante afspraken op het niveau van de bestuurskamer, die de belangen van de familie en externe investeerders in evenwicht houden. Definieer heldere besluitvormingsprocessen, rollen en verantwoordelijkheden om eventuele conflicten te minimaliseren. Een goed onderbouwde aandeelhoudersovereenkomst is essentieel in dit proces en zal een efficiënte bedrijfsvoering ten goede komen.

Wat bij een exit?

Wanneer je een partnerschap aangaat met een externe co-investeerder weet je dat het van bij de start op een bepaald moment ook zal eindigen. Elke investeerder heeft immers zijn eigen investeringshorizon. Het vooraf uittekenen van duidelijke uitstapmechanismen of eventuele terugkoopbepalingen kan spanningen voorkomen en zorgen voor een soepele overgang op het moment van exit.

De intrede van een externe co-investeerder is een belangrijke mijlpaal voor een familiebedrijf. Een succesvol gezamenlijk traject vraagt steeds een gezonde balans tussen enerzijds het omarmen van de voordelen van een co-investeerder in lijn met de strategische doelstellingen van het familiebedrijf en de bedrijfsfamilie, en anderzijds het bewaken van de essentie van het familiebedrijf.

Auteur: Wim Ost, Partner Debt & Equity Funding bij Moore
-
12/03/2024

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer