Met een family charter verdient u geld

Het verband tussen allerlei governance praktijken en de financiele performantie van een familiebedrijf is al geruime tijd een heet hangijzer. Stel dat u in uw familiebedrijf externe bestuurders benoemt, zoals de Code Buysse voorschrijft, zal uw familiebedrijf dan in de toekomst meer winst maken? Het verband tussen beide is niet evident. Er zijn studies die een positief verband aantonen. Er zijn er echter evenveel studies die het verband ontkennen. Wél is men het erover eens dat familiale aandeelhouders een beter gevoel hebben bij de werking van de raad van bestuur wanneer externen deel uitmaken van die raad. Het klankbord dat de externe bestuurders bieden, zal daar niet vreemd aan zijn.

Tot nu toe waren er vrijwel geen studies over het verband tussen familiale governance en de financiële performantie van het familiebedrijf. Daar is nu verandering ingekomen met een studie van twee onderzoekers van de Universiteit van Oviedo. Zij onderzochten meer bepaald of er een verband is tussen de redactie van een familiaal charter en de financiële performantie van het familiebedrijf. Hun resultaten zijn positief: men bemerkt binnen de twee jaar na de redactie van een familiaal charter een stijging van zowel de return on assets als de return on equity. Waarom zou dat het geval zijn? De onderzoekers veronderstellen dat goede afspraken tussen familiale aandeelhouders het risico op conflicten en de negatieve invloed van de inmenging van de familie in het management verkleinen.

Het onderzoek bevat nog andere interessante informatie. De redactie van een familiaal charter duurt gemiddeld zes tot acht maanden. Het charter zelf beslaat tussen de 20 en 70 pagina’s. Dit is gelijkaardig voor de charters waarvan het Instituut voor het Familiebedrijf de totstandkoming begeleidt. De onderzoekers merken ook nog op dat men beter aan de redactie van een charter begint wanneer er niet te veel spanningen zijn in de familie. En ze hebben gelijk: als er te veel conflict in de lucht hangt, moet dat eerst opgeruimd worden vooraleer men samen over moeilijke onderwerpen kan discussiëren. Begin er dus aan wanneer de verstandhouding goed zit, ook al wordt de urgentie dan misschien minder scherp aangevoeld.

Misschien is de redactie van een familiaal charter toe te voegen aan de goede voornemens voor 2018?