Mythes rond het familiebedrijf: "Jongeren zijn niet meer geïnteresseerd in de voortzetting van het familiebedrijf thuis"

Johan Lambrecht
22.02.2016

Jongeren zijn niet meer geïnteresseerd in de voortzetting van het familiebedrijf thuis’ lazen we onlangs in enkele Vlaamse media. Zij verwezen daarvoor naar een nieuw onderzoek in 34 landen, waaronder ook België, waar meer dan 34.000 studenten met een familiebedrijf thuis een enquête over hun loopbaanplannen hebben ingevuld.

Uit die internationale studie blijkt dat slechts 3,5 procent van de studenten direct na de studies aan de slag wil gaan als opvolger van het familiebedrijf. Binnen de vijf jaar na het einde van de studies overweegt 4,9 procent om het familiebedrijf als opvolger te vervoegen. Een derde van de studenten plant om na de studies te starten met een nieuwe eigen zaak. De onderzoekers van die internationale studie besluiten dat weinig familiebedrijven in de toekomst door familieleden zullen worden geleid.

Een voorbarige conclusie

Hun besluit is evenwel zeer voorbarig. Ten eerste is een tijdspanne van vijf jaar na de studies veel te kort voor uitspraken over familiale opvolging. Wetenschappelijk onderzoek leert immers dat het merendeel van diegenen die het familiebedrijf thuis voortzetten dat gemiddeld tien jaar na hun studies doen.

Ten tweede wordt er ten onrechte van uitgegaan dat een carrièrekeuze na de studies (werknemer, opvolger of stichter-ondernemer) voor de rest van de professionele loopbaan definitief is en dat er geen relatie kan zijn tussen die carrièremogelijkheden. Zo doen familiale opvolgers vaak eerst een aantal jaren externe ervaring op voor ze tot het familiebedrijf toetreden en het voortzetten. Op die manier vormen ze onder meer een sterke eigen identiteit.

IFB-onderzoek: veel interesse bij jongeren

Recent onderzoek van het Instituut voor het Familiebedrijf heeft aangetoond dat in Vlaanderen bijna de helft van de studenten met een familiebedrijf thuis er een actieve rol wil spelen. Van die subgroep wil iets meer dan de helft later het familiebedrijf leiden, gemiddeld tien jaar na de studies.

Bovendien blijkt het runnen van een eigen bedrijf na de studies het pad te effenen voor het leiden van het familiebedrijf op latere leeftijd. Zoals in andere studies overweegt bijna een derde van de studenten in Vlaanderen met een familiebedrijf thuis om direct na de studies een eigen bedrijf op te starten.

Studenten die starten met een eigen bedrijf na de studies hebben 3,7 meer kans op de toekomstige leiding van het familiebedrijf thuis dan studenten die niet starten met een eigen zaak. Die kans wordt nog groter als het familiebedrijf actief is in een sector waar de jongeren mee vertrouwd zijn (zoals de handelssector voor studenten bedrijfseconomie) en het duidelijk is dat de eigendom zal worden overgedragen aan leden van de eigenaarsfamilie.

Jongeren zijn duidelijk wel geïnteresseerd in de voortzetting van het familiebedrijf thuis. Ze willen alleen goed beslagen op het ijs komen.