Succesvol communiceren met de familie in het familiebedrijf

Erwin Tielemans

Om met de aandeelhouders van een familiebedrijf op één lijn te blijven of te komen, moet er gecommuniceerd worden. En om ervaringen, inzichten en verschillende meningen te bundelen tot een krachtige visie en slimme strategieën is er meer nodig dan een losse babbel en blindelings vertrouwen. Succes is altijd het resultaat van het gericht ondernemerschap, moed, doorzettingsvermogen en een beetje geluk.

Communiceer met de hele familie

In familiebedrijven die gedurende generaties groeien, neemt ook het aantal familieleden toe. Neven en nichten die elkaar vooral kennen als medeaandeelhouder hebben er alle belang bij om op een georganiseerde manier met elkaar te communiceren.

Vanuit verbindende communicatie adviseren we om met kringen te werken. Concreet betekent dit dat iedereen zijn stem kan laten horen vanuit een subgroep. Vertegenwoordigers van elke kring/subgroep overleggen in een centrale kring. Op het centrale overleg dragen ze zorg in naam van iedereen uit hun respectieve kring. Beslissingen worden genomen via het principe van `good enough’. Dit wil zeggen dat er gestreefd wordt naar beslissingen met zo weinig mogelijk bezwaren. De acceptatie van deze manier van werken ligt veel hoger dan bij democratische beslissingen waar 51% van de aandeelhouders zijn keuze kan opleggen aan de andere 49%.

Het werken met kringen kan op verschillende niveaus verlopen. Tot op drie hiërarchische niveaus is dit systeem eenvoudig hanteerbaar. De voorwaarde om hier vlot mee te werken is de bereidheid om in verbinding te zijn en het bewustzijn dat iedereen zorg wil dragen voor zichzelf en in harmonie wil leven met de anderen.

Macht gebruiken als iets dat gemeenschappelijk is

Een machtsstrijd is altijd een verlies van energie waarbij de ene zijn mening wil doordrukken of anderen voor voldongen feiten plaatst. We spreken hierbij van `power over’. Verbindende communicatie wil mensen vooral aanmoedigen om oplossingen te bedenken waarin iedereen zich kan vinden. Hierdoor ontstaat er een `power with’, waarbij iedereen wint.

De energie die mensen in hun communicatie steken is erop gericht om het gemeenschappelijk belang zo te laten primeren dat elk individu er zijn voordeel bij heeft. Essentieel hierbij is de zorg voor verbinding, de bereidheid om naar elkaar te luisteren én de bereidheid om kort en duidelijk te zeggen wat men zelf wil.

Gemakkelijk en moeilijk tegelijk

Leren om verbindend te communiceren is gemakkelijk en moeilijk tegelijkertijd. Gemakkelijk omdat heel wat mensen praktische inspiratie opdoen door het lezen van een boek of het volgen van een korte training. Dit bewust stilstaan bij de eigen communicatie en het zoeken naar alternatieven heeft vaak een direct effect op de eigen communicatie.

Anderzijds vraagt het heel wat oefening om verbindende communicatie in het dagelijks leven te integreren. Het doorbreken van eigen automatismen zoals oordelend denken, de overtuiging dat anderen `moeten’, het niet vaardig zijn in actief luisteren, het zichzelf verwijten maken en zich schuldig voelen enz. vraagt tijd en bewust oefenen. Fouten maken is hierbij onvermijdelijk en het fouten mogen maken een formidabele leerschool. De intentie om in verbinding te zijn maakt deze uitschuivers ruimschoots goed.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer