Tips voor co-preneurs, partners die samen het familiebedrijf runnen

Sofie Lerut

Co-preneurs zijn levenspartners die samen een bedrijf bezitten en runnen. Hoewel dit een vaak voorkomende situatie is, is er nog niet erg veel onderzoek gebeurd naar de invloed van dergelijke werkrelatie op het bedrijf en in het bijzonder de sterktes en mogelijke uitdagingen die hieraan verbonden zijn.

Onlangs had IFB Ilse Matser te gast, Lector Familiebedrijven aan het Nederlandse Windesheim. Zij gaf toelichting bij haar doctoraal proefschrift waarin onder meer wordt ingegaan op het belang van sociaal kapitaal voor de bedrijfsresultaten van familiebedrijven. Het begrip “sociaal kapitaal” verwijst naar de meerwaarde die sociale netwerken tussen mensen opleveren, niet alleen voor henzelf maar ook voor de organisaties waar ze deel van uitmaken.

Daarbij werd ook een steekproef van bedrijven onderzocht, die gedreven worden door co-preneurs. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het bestaan van een gedeelde visie onder de co-preneurs, hun commitment en de kwaliteit van hun relatie (het “echtelijk sociaal kapitaal”) een direct positief effect hebben op de prestaties van het familiebedrijf.

Omgekeerd kan de werkrelatie tussen de co-preneurs vanzelfsprekend kwetsbaar zijn wanneer hun persoonlijke relatie minder goed is. Dit kan eveneens het familiebedrijf voor belangrijke uitdagingen stellen.

Wij zien inderdaad al te vaak familiebedrijven die in een impasse geraken of zelfs ten onder gaan door een verslechterde relatie. Het is daarom van belang dat co-preneurs zich bewust zijn van de impact van hun relatie op het bedrijf, en actief investeren in een aantal elementen die positief kunnen bijdragen tot sterke relaties.

Het onderzoek wijst alvast uit dat drie factoren een sleutelrol spelen. Een eerste voorwaarde is duidelijkheid omtrent de rollen en taakverdeling tussen de co-preneurs. Dit heeft een directe positieve invloed op de kwaliteit van hun relatie en bevordert het bestaan van een gedeelde visie op het familiebedrijf. Verder zijn een open communicatie, wederzijds vertrouwen en respect vanzelfsprekend belangrijk. Ten slotte blijkt dat het verstandig is om niet-familieleden te betrekken bij strategische beslissingen.

Verstandig omgaan met conflicten, en ook in conflictsituaties het onderscheid blijven maken tussen de persoonlijke relatie en de werkrelatie lijkt ons alvast een nuttige vierde tip. Dit heeft voor co-preneurs een andere draagwijdte dan voor ondernemers in andere familiebedrijven. We kijken alvast uit naar de uiteindelijke resultaten van het Nederlandse onderzoek.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer