Tips voor teams

Sofie Lerut

Steeds vaker zien we in onze praktijk familieleden die op zoek zijn naar de goede manier om als team samen te werken. Topsportcoach Paul Van Den Bosch, die gastspreker was in de IFB-opleiding “Geen baas meer en toch gelukkig”, deelde met ons zijn tips voor een sterk team.

In de eerste plaats wijst Paul op het belang van wederzijds vertrouwen. Als men mekaar vertrouwt én het vertrouwen van de ander niet schendt, kan een succesvolle samenwerking ontstaan met positieve interactie en bereidheid om een extra inspanning te leveren voor de ander of voor het team. Dat vertrouwen impliceert ook dat men zich kwetsbaar durft opstellen tegenover de andere teamleden.

Vervolgens benadrukt Paul het belang van luisteren, en vooral empathisch luisteren: als je zelf wil begrepen worden, moet je ook begrip hebben voor een ander standpunt. Wanneer dat begrip ontbreekt, kan een discussie bijna niet anders dan leiden tot een conflictsituatie.

Ten slotte is het essentieel feedback te kunnen geven én accepteren. In de sportwereld is feedback, bijvoorbeeld van een coach, essentieel en vanzelfsprekend. In de bedrijfswereld ligt dat veel gevoeliger. Nochtans blijkt ook daar dat een goede communicatie met aandacht voor constructieve feedback een positieve impact heeft op het team en op het bedrijf. Daarom enkele specifieke tips voor het geven van feedback.

Ten eerste: geef je feedback rechtstreeks aan de juiste persoon. Het spreekt voor zich dat feedback die via via de persoon in kwestie bereikt, grote kans heeft verkeerd aan te komen. Dit is een gegeven dat in familiebedrijven wel eens moeilijk kan liggen, veelal omdat familieleden onderlinge conflicten willen vermijden en daarom soms terughoudend zijn om elkaar rechtstreeks (constructief) aan te spreken over wat hen dwars zit.

Ten tweede: geef je feedback op het juiste moment. Het geven van feedback wanneer de emoties te hoog zijn (hetzij bij degene die feedback geeft, hetzij bij degene die feedback ontvangt), is af te raden.

Ten derde: preciseer duidelijk over welk specifiek punt je feedback geeft en wat je over dat punt te zeggen hebt. Te vage of te algemene feedback leidt nergens toe, want het zal heel moeilijk zijn voor de ontvanger om daarmee aan de slag te gaan.

Ten vierde: als het gaat om negatieve feedback, is het essentieel deze niet subjectief te formuleren. Spreek geen waarde-oordeel uit maar zeg duidelijk hoe jij het bekritiseerde punt hebt ervaren én wat er volgens jou het gevolg van is. Op die manier zal je feedback veel minder gauw als aanvallend beschouwd worden, en vergroot de kans dat men er op een positieve manier rond gaat werken.

Al deze tips uit het sportleven zijn alleszins de moeite waard om mee te nemen in het familiebedrijf. Ook daar is teamwerking immers essentieel, en bovendien krijgt het begrip team een extra dimensie wanneer het gaat om personen die niet enkel een professionele maar ook een familiale band hebben.

Sofie Lerut
Roots Advocaten

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer