Uw bedrijf verkopen: Welke is de juiste waardering?

Gastblog Bank Van Breda

Een waardering van het familiebedrijf is aan de orde wanneer een verkoop of overname in het vooruitzicht wordt gesteld. Het is noodzakelijk om mogelijke investeerders te overtuigen. Het biedt inzicht in de huidige positie van het bedrijf. Maar het helpt ook om de zogeheten waardedrijvers van de onderneming te ontdekken. Hoe bepaal je de juiste waardering van de familiale onderneming? We vragen het aan Kristoph Wauters, Expert Overdracht & Opvolging bij Bank van Breda.

Voor 55% van onze ondernemers is een correcte waardebepaling de grootste uitdaging bij de overdracht van hun bedrijf. Ook als een verkoop of overdracht nog niet aan de orde is, kan het laten waarderen van jouw bedrijf echter heel waardevol zijn. “Een bedrijfswaardering brengt namelijk de huidige stand van zaken van het bedrijf in kaart. Het laat je nadenken over hoe tevreden je bent met de status van het moment of het bedrijf toch nog verder wilt laten groeien”, zegt Kristoph Wauters. “Een waardering van het bedrijf kan zo helpen om het familiebedrijf voor te bereiden met het oog op een verkoop.”

De waarderingsmethodes

De waardering van jouw bedrijf geeft de economische waarde van het bedrijf aan. Deze waarde is vaak niet hetzelfde als de uiteindelijke verkoopprijs. De prijs is wat een koper uiteindelijk bereid is te betalen. Deze prijs kan hoger of lager zijn dan de waarde van het bedrijf. Kristoph Wauters: “Factoren als marktpositie, aanwezige kennis, conjunctuur, specialisatiegraad en afhankelijkheid van de zaakvoerder kunnen hierin een rol spelen.”

Besef dus, dat de waardering een waardevolle theoretische benadering is, maar dat de effectieve verkoopprijs het resultaat is van de onderhandelingen.

Er zijn verschillende methodes om een bedrijf te waarderen. De drie meest gebruikte methodes zijn:

De vergelijkende waarde

Dit is de meest voorkomende en meest gebruikte methode, zegt Kristoph Wauters. De waarde van het bedrijf wordt berekend door te vergelijken met soortgelijke bedrijven en vergelijkbare transacties. Net zoals ook bij de waardebepaling van een huis gekeken wordt naar recente verkopen van soortgelijke huizen. Ook dit is niet altijd evident. Geen enkel bedrijf is namelijk gelijk. Zelfs als bedrijven op elkaar lijken en eenzelfde product produceren, zullen factoren als grootte, geografische locatie, kwaliteit van het management en andere factoren de vergelijking moeilijk maken. De basis voor deze methode is de EBITDA of de operationele cashflow.

De substantiële waarde

Deze methode wordt vooral gebruikt bij holdings en vastgoedvennootschappen. Alle bezittingen van de vennootschap worden onder de loep genomen. Deze bezittingen worden geherwaardeerd aan marktwaarde. De bijhorende meerwaardebelasting wordt dan in mindering gebracht. Als we van deze geherwaardeerde bezittingen dan ook nog eens de schulden aftrekken, bekomen we de substantiële waarde of het gecorrigeerd eigen vermogen. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met de toekomstige waarde.

De rendementswaarde

Deze methode wordt vooral toegepast op iets grotere ondernemingen, vanaf 75 werknemers en met een grotere managementstructuur. De toekomstige prestatie van het bedrijf wordt ingeschat, wat het meest correcte beeld van de waarde moeten opleveren. Maar dit toekomstbeeld heeft ook een nadeel. Het is namelijk niet eenvoudig om toekomstige cashflows te voorspellen. Een goed uitgewerkt businessplan is hierbij een absolute voorwaarde.

Hoe verhoog je de waarde van jouw bedrijf?

Uiteraard geef je jouw levenswerk niet zomaar uit handen. Hoe beter jouw bedrijf ervoor staat, hoe groter de kans dat een potentiële koper de voorgestelde prijs wil betalen. Vandaar het belang om op de tijd de waarde van uw bedrijf te verhogen.

Kristoph Wauters: “Je kan de waarde van jouw bedrijf al met kleine ingrepen verhogen”. Enkele suggesties zijn bijvoorbeeld de continuïteit van de onderneming loskoppelen van de ondernemer. Maak jezelf overbodig, zodat het bedrijf ook zonder jou verder kan. Zorg voor een transparante administratie. Is het werkkapitaal voldoende geoptimaliseerd? Heb je alle kosten tegen het licht gehouden, en is er ruimte om deze nog te verlagen? Ook een evenwichtige spreiding van de afzetmarkt en de klantenportefeuille kan helpen bij een hogere waardering.

Auteur: Kristoph Wauters, Bank van Breda

- 16/04/2024

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer