4 opmerkelijke trends binnen de opleiding ‘Bestuurder in een familiebedrijf’

Begin februari ging de opleiding ‘Bestuurder in een familiebedrijf’ voor de vijfde keer van start; alweer een succesvolle editie waarbij bestuurders binnen een twintigtal familiebedrijven geïnformeerd worden over het goed bestuur van hun bedrijf. In de groep is de voedingssector dit jaar sterk vertegenwoordigd, en blijken ook heel wat opvolgers van de tweede en derde generatie op de afspraak, wat de inhoud van de opleiding natuurlijk mee bepaalt. “We merken ook nu weer een groeiende belangstelling voor governance binnen het familiebedrijf. Waar vroeger de aandacht voornamelijk naar opvolging bleek te gaan, lijken familiale bestuurders steeds meer gedreven bezig met het goed bestuur van hun zaak”, getuigt Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder van het IFB. “We detecteren ook 4 grote trends binnen de opleiding.”

“Het eerste grote dilemma binnen familiebedrijven blijkt de keuze tussen een raad van bestuur of een raad van advies, respectievelijk een raad die enkel beslissingen neemt en een raad die louter advies verleent. De keuze voor een raad van bestuur of een raad van advies is afhankelijk van de omvang en het huidige bestuur van het bedrijf.”

“Een tweede issue dat vaak aan de oppervlakte verschijnt, is het gebrek aan praktische informatie. Vaak is de theorie over goed bestuur heel goed gekend – zoals die ook in de Code Buysse III terug te vinden is, maar ontbreekt het aan de nodige kapstokken om die theorie in praktijk om te zetten. Hoe richt men een raad van bestuur op? Waar vindt men externe bestuurders? Welke info geeft men aan de nieuwe bestuurders mee? Hoe verloop zo’n raad? Hoe bereidt men die best voor? Deze praktische vragen krijgen een antwoord tijdens de opleiding. We stellen ook vast dat er heel veel interesse is voor de omgang met niet-familiaal personeel of niet-familiale CEO’s in het familiebedrijf.”

“Een derde opmerkelijke vaststelling is dat heel veel bedrijven steeds meer naar de essentie van governance evolueren. Hoewel het technische luik – hoe stelt men de raad samen, werkt men met externe en/of onafhankelijke bestuurders, hoe groot wordt de raad – van groot belang is, is het nemen van goede beslissingen natuurlijk van een nog groter belang. Over welke info beschikt men? Welke criteria spelen bij de besluitvorming mee en welke alternatieven zijn er om aan die criteria af te toetsen? Hoe men tot een goede beslissing komt, is minstens even belangrijk, zo niet belangrijker, dan de juiste samenstelling van de raad van bestuur.”

“En last but not least gaat ook de nodige interesse uit naar financiële informatie. Hoe leest men een balans, welke informatie is essentieel voor de financiële rapportering, hoe verzamelt men die info op een efficiënte manier? De opleiding brengt een oplossing voor al deze vraagstukken.”

Deze 4 belangrijke trends kenmerken de opleiding ‘Bestuurder in een familiebedrijf’ in 2018. Naast alle theoretische en praktische sessies, komen tijdens de opleiding ook CEO’s getuigen van bedrijven die al erg ver gevorderd zijn en een zekere performantie hebben bereikt in het goed bestuur van hun familiebedrijf. Ze zijn als het ware hét voorbeeld voor de aanwezige bestuurders. “De reacties van de deelnemers zijn dan ook erg positief, en zoals bij elke opleiding van het IFB, merken we hier ook dat de factor ‘peer learning’ een grote meerwaarde biedt. In een sfeer van openheid, leert iedereen tijdens de sessies van iedereen, of het nu de experts, de getuigen of de aanwezige bedrijven zijn”, aldus Jozef Lievens.

En het effect van de opleiding? Na en eigenlijk ook al tijdens de sessies duiken vaak aanvullende vragen en nieuwe discussies op, die een welgekomen eyeopener kunnen vormen voor de aanwezige bestuurders en nieuwe perspectieven bieden op het goed bestuur van hun familiebedrijf. De hands-on informatie die tijdens de sessies wordt aangeboden, kan snel in de praktijk worden omgezet, wat een van dé grote troeven is van deze waardevolle opleiding.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer