Aertssen: 'We geven onze activiteiten op een duurzame manier vorm'

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij het familiebedrijf Aertssen Group. Wat in 1964 startte met het grondverzetbedrijf van Marcel Aertssen groeide in bijna 60 jaar uit tot een gediversifieerde groep met activiteiten in infra, hijswerken, transport en logistiek, groene energie en projectontwikkeling. We spraken met Greg, Saskia en Yves Aertssen, telgen van de tweede en derde generatie.

Tijdens het interview zitten ze in harmonie naast elkaar, duidelijk goed op elkaar ingespeeld: Greg Aertssen, CEO van Aertssen Group, geflankeerd door zus Saskia, familiaal bestuurder, en zoon Yves, co-CEO. Ze bouwen als familie op een duurzame manier aan de toekomst van het familiebedrijf. “Mijn grootvader richtte het familiebedrijf op, destijds nog een grondverzetbedrijf. Door de jaren heen hebben we onze activiteiten steeds verder gediversifieerd,” steekt Yves van wal. ”Die diversificatie is belangrijk voor de toekomst van Aertssen Group. Als familiebedrijf denken we steeds op lange termijn. We willen onze activiteiten op een duurzame manier gestalte geven.”

“Dat klopt,” pikt Greg in. “We streven geen excessief groeipad na. Dat zou op de lange termijn nadelig kunnen zijn. We bouwen veel liever aan een stabiele groei, zodat alles beheersbaar blijft.” Naast diversificatie is familiaal aandeelhouderschap erg belangrijk voor de familie. “We zijn nog steeds 100% eigenaar van het bedrijf, en willen dat ook in de toekomst blijven,” gaat Yves verder. “In dat opzicht kan je zeggen dat we het familiebedrijf in bruikleen hebben van de toekomstige generaties.”

En in die toekomst van het bedrijf heeft de familie een belangrijke rol te vervullen. “Als familie creëer je immers voor een belangrijk deel de bedrijfscultuur van je familiebedrijf,” pikt Saskia in. “Dat hebben we meegekregen van thuis uit. We hebben bepaalde normen en waarden, en die willen we ook graag zichtbaar maken en doorgeven in het familiebedrijf.”

“Onze medewerkers zijn trots dat ze bij Aertssen werken, en dat ze binnen hun functie verantwoordelijkheid krijgen. We willen dat aanwakkeren, en die samenhorigheid verder koesteren.” Dat streven naar samenhorigheid leeft bovendien ook sterk in de familie. Daarom stelde de familie een familiecharter op en richtten ze een familieforum in. “We willen alle familieleden bij het familiebedrijf betrekken, ook wanneer ze niet zelf in het familiebedrijf actief zijn,” aldus Saskia. “Daarom is ook de schoonfamilie in het familieforum vertegenwoordigd. We willen enerzijds de bedrijfswaarden en de strategie naar de familie uitdragen, maar anderzijds ook de familiebanden aanhalen,” aldus Saskia.

Naast het familieforum richtte de familie een raad van bestuur op, die bestaat uit de 4 familieleden van de tweede generatie en twee externe bestuurders. Dat de harmonie binnen de familie van groot belang is, spreekt uit de oprichting van een Raad der Wijzen. Het is een orgaan dat bij een geschil een gezamenlijk standpunt inneemt. Een soort van bemiddelaar, zeg maar, dat sinds zijn oprichting 8 jaar geleden (gelukkig) nog niet in actie kwam.

En ook hieruit spreekt dat Aertssen Group op een duurzame en zorgzame manier met zijn medewerkers én eigenaarsfamilie omgaat.