Aertssen: 'We geven onze activiteiten op een duurzame manier vorm'

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij het familiebedrijf Aertssen Group. Wat in 1964 startte met het grondverzetbedrijf van Marcel Aertssen groeide in bijna 60 jaar uit tot een gediversifieerde groep met activiteiten in infra, hijswerken, transport en logistiek, groene energie en projectontwikkeling. We spraken met Greg, Saskia en Yves Aertssen, telgen van de tweede en derde generatie.

Tijdens het interview zitten ze in harmonie naast elkaar, duidelijk goed op elkaar ingespeeld: Greg Aertssen, CEO van Aertssen Group, geflankeerd door zus Saskia, familiaal bestuurder, en zoon Yves, co-CEO. Ze bouwen als familie op een duurzame manier aan de toekomst van het familiebedrijf. “Mijn grootvader richtte het familiebedrijf op, destijds nog een grondverzetbedrijf. Door de jaren heen hebben we onze activiteiten steeds verder gediversifieerd,” steekt Yves van wal. ”Die diversificatie is belangrijk voor de toekomst van Aertssen Group. Als familiebedrijf denken we steeds op lange termijn. We willen onze activiteiten op een duurzame manier gestalte geven.”

“Dat klopt,” pikt Greg in. “We streven geen excessief groeipad na. Dat zou op de lange termijn nadelig kunnen zijn. We bouwen veel liever aan een stabiele groei, zodat alles beheersbaar blijft.” Naast diversificatie is familiaal aandeelhouderschap erg belangrijk voor de familie. “We zijn nog steeds 100% eigenaar van het bedrijf, en willen dat ook in de toekomst blijven,” gaat Yves verder. “In dat opzicht kan je zeggen dat we het familiebedrijf in bruikleen hebben van de toekomstige generaties.”

En in die toekomst van het bedrijf heeft de familie een belangrijke rol te vervullen. “Als familie creëer je immers voor een belangrijk deel de bedrijfscultuur van je familiebedrijf,” pikt Saskia in. “Dat hebben we meegekregen van thuis uit. We hebben bepaalde normen en waarden, en die willen we ook graag zichtbaar maken en doorgeven in het familiebedrijf.”

“Onze medewerkers zijn trots dat ze bij Aertssen werken, en dat ze binnen hun functie verantwoordelijkheid krijgen. We willen dat aanwakkeren, en die samenhorigheid verder koesteren.” Dat streven naar samenhorigheid leeft bovendien ook sterk in de familie. Daarom stelde de familie een familiecharter op en richtten ze een familieforum in. “We willen alle familieleden bij het familiebedrijf betrekken, ook wanneer ze niet zelf in het familiebedrijf actief zijn,” aldus Saskia. “Daarom is ook de schoonfamilie in het familieforum vertegenwoordigd. We willen enerzijds de bedrijfswaarden en de strategie naar de familie uitdragen, maar anderzijds ook de familiebanden aanhalen,” aldus Saskia.

Naast het familieforum richtte de familie een raad van bestuur op, die bestaat uit de 4 familieleden van de tweede generatie en twee externe bestuurders. Dat de harmonie binnen de familie van groot belang is, spreekt uit de oprichting van een Raad der Wijzen. Het is een orgaan dat bij een geschil een gezamenlijk standpunt inneemt. Een soort van bemiddelaar, zeg maar, dat sinds zijn oprichting 8 jaar geleden (gelukkig) nog niet in actie kwam.

En ook hieruit spreekt dat Aertssen Group op een duurzame en zorgzame manier met zijn medewerkers én eigenaarsfamilie omgaat.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer