Bart Reynders (directielid Reynders Label Printing): “Eén van onze kerntaken is het familie- DNA bewaken”

In 2019 nam hij, als lid van de derde generatie van de familie Reynders, nog deel aan onze Opvolgersacademie. Vandaag staat hij samen met zijn neef Sebastiaan – en met de ruggensteun van de andere leden van het directieteam – aan het hoofd van het Boechoutse familiebedrijf Reynders Label Printing dat intussen meer dan 800 medewerkers telt. Bart Reynders geeft ons een unieke inkijk in het familiebedrijf, vertelt hoe hij zijn rol als directielid ziet en verklapt wat hij opgestoken heeft van de Opvolgersacademie.

U staat samen met uw neef Sebastiaan aan het hoofd van Reynders Label Printing. Kan u ons vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan?

Bart Reynders: “In augustus 2023 heeft onze CEO Marc Reynders, mijn oom en vader van Sebastiaan, als laatste telg van de tweede generatie operationeel een stapje achteruit gezet. Toen werd gekozen voor een nieuw model, waarbij het bedrijf niet meer aangestuurd wordt door een CEO, maar door een directieteam. Dat team telt vijf leden: drie externen die verantwoordelijk zijn voor de finance op groepsniveau, het commerciële luik en het operationele luik. Zij worden aangevuld met twee leden van de familie Reynders, Sebastiaan en ikzelf. Behalve onze rol als familiaal lid van het directiecomité, hebben we ook nog operationele taken. Ik heb dus nog een tweede pet op als verantwoordelijke voor de business development van de farmaceutische afdeling. Sebastiaan en ik hebben tot slot nog een derde pet: we maken ook deel uit van de Raad van Bestuur. Die wordt gevormd door mijn vader en Marc Reynders, de twee eigenaars van Reynders Label Printing, aangevuld met twee externen en Sebastiaan en ikzelf. We zitten wel in de Raad, maar we hebben geen teken- of beslissingsrecht. We zijn een soort toeschouwers met de bedoeling om te leren en wegwijs te geraken in de materies die een Raad van Bestuur behandelt. Ik wil wel benadrukken dat de mensen die deel uitmaken van het managementteam al meer dan 15 jaar in onze organisatie actief zijn. Er is dus veel continuïteit en voor ons is er niet heel veel veranderd in de dagdagelijkse werking.”

Wat is het verschil tussen jullie taak als familianten en die van de externe leden van het directieteam?

“Een van de kerntaken voor Sebastiaan en mezelf is het familie-DNA en de familiale waarden en normen bewaken. Die kernwaarden van ons bedrijf zijn respect voor mensen, niet alleen voor ons personeel, maar voor alle stakeholders, op lange termijn samenwerken door kwalitatieve producten aan te bieden die we op een innovatieve manier bij de klant proberen te krijgen. Respect voor mensen lijkt een evidentie, maar wij maken het ook concreet. De belangrijkste stakeholders van onze firma, zijn onze mensen. Je kunt heel veel machines kopen, maar als je concurrenten dezelfde machines kopen bij dezelfde leveranciers, moet je het verschil kunnen maken met je mensen. Dat respect geldt ook voor onze klanten, aangezien zij ervoor zorgen dat wij als bedrijf kunnen blijven bestaan, én voor onze leveranciers. Sommige van onze leveranciers en klanten, zijn er al bij van bij het ontstaan van het bedrijf. Dat brengt me bij onze tweede waarde: het langetermijnpartnership waar we voor gaan. Een klant die bij ons komt aankloppen voor een eenmalige bestelling van een bepaald soort etiketten, dat is niet onze corebusiness. Wij mikken op langetermijnbusiness.”

Was de beslissing om niet meer met één CEO te werken een bewuste keuze?

“Absoluut, het is een keuze vanuit onze visie als familie. Je kunt eigenlijk twee dingen doen: ofwel duid je een CEO aan vanuit de familie, ofwel ga je voor een externe CEO. Een externe aanstellen, is momenteel niet aan de orde. Volgens ons zijn er veel voorbeelden van CEO’s die voor zichzelf fietsen en niet voor het bedrijf en dat staat haaks op de manier van werken van onze familie. Ik gebruik heel bewust het woord fietsen, want daar gaat het eigenlijk om: het is een traject dat je aflegt samen met andere mensen en je doet dat niet voor persoonlijk gewin. Waarom we geen CEO vanuit de familie aangeduid hebben? Dat kan op termijn nog komen, maar momenteel hebben we gekozen voor de formule van het directieteam. Dat zorgt voor continuïteit. De externen uit ons directieteam hadden ook al aangegeven dat ze het voor een groot deel doen, omdat ze voor de familie willen blijven werken en niet meteen diezelfde taak willen opnemen voor een externe CEO.”

Wat is de taakverdeling tussen u en uw neef?

“We staan allebei aan het hoofd van een business unit, wat betekent dat we operationeel dagdagelijks ons eigen terrein hebben. Daarnaast ontfermt Sebastiaan zich vooral over alles wat met investeringen in machines en gebouwen te maken heeft, terwijl ik meer het commerciële en communicatieve luik voor mijn rekening neem.”

Tot slot, hoe hebt u uw deelname aan de Opvolgersacademie destijds ervaren?

“Ik hield vooral van de praktijkgerichte insteek, het was niet al te theoretisch. Intussen heb ik zelf ervaren dat theorie en praktijk soms haaks op elkaar kunnen staan. Zelfs de manier waarop wij ons bedrijf leiden, staat haaks op wat andere bedrijven doen. Maar met onze manier van werken zijn wij succesvol en dus houden we die visie en koers aan. Dat heb ik ook geleerd door de input van mensen uit de praktijk die over een bepaald onderwerp kwamen getuigen en uit de discussies met de peers. De deelnemers komen uit andere sectoren, andere groottes van bedrijven, producten, diensten… die mix maakt het razend interessant. Samen met de bedrijfsbezoeken, die heel boeiend waren. Weet je, er bestaan veel goede theoretische boeken, maar in de realiteit komt het erop neer dat je elke dag doet wat je moet doen om te proberen 1% verschil te maken. Op het einde van het jaar heb je dan uiteindelijk veel gedaan. Die ingesteldheid zit in ons DNA en die visie vond ik terug in de uitwisselingen tijdens de Opvolgersacademie.”

Ontdek hier alle informatie over de Opvolgersacademie.


Follow Up - Ondernemen: leren van toppers

Jürgen Ingels – Lessen van een topondernemer
Niemand minder dan topondernemer Jürgen Ingels is bereid zijn lessons learned met ons te delen. Aan de hand van eerlijke anekdotes vertelt Jürgen zijn ondernemersverhaal. Hij onthult hoe je je bedrijf naar het volgende niveau tilt en hoe je obstakels op je pad overwint.

Frederik Debosschere – Welcome to the age of AI

AI wordt een deel van het leven. Maar welke impact zal AI hebben op het ondernemen? Frederik inspireert én triggert: zijn we klaar voor AI

Follow Up is het jaarlijks event voor de alumni van de Opvolgersacademie en next gen van bedrijfsfamilies. Toegang tot het event is exclusief voor hen voorbehouden.
Deze boeiende avond wordt gratis aangeboden door Het Familiebedrijf. Mis deze kans niet en schrijf je nu in om deel te nemen!
Follow Up vindt plaats op 7/5/2024 op de site van Gantoise, Noorderlaan 25 te Gent. We verwelkomen jullie graag vanaf 18u00.

Meer info en inschrijven kan hier.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer