Boerenbond lanceert Kenniscentrum Bedrijfsopvolging

De Groep Boerenbond richt een Kenniscentrum Bedrijfsopvolging op. Daardoor kunnen land- en tuinbouwers met vragen over opvolging voortaan bij één aanspreekpunt terecht. Jozef Lievens van het Instituut voor het Familiebedrijf werkte mee aan de oprichting van het initiatief.

Ook in de land- en tuinbouw is de bedrijfsoverdracht een belangrijk sleutelmoment. Jozef Lievens: "Voor een sector die nood heeft aan een goede generatiewissel, is een vlot verloop van de bedrijfsoverdracht cruciaal. Daarbij moeten alle aspecten aan bod komen: de financiële, juridische en fiscale kwesties, samenwerkingsverbanden, maar ook de sociale en emotionele aspectne mogen niet vergeten worden. Een landbouwbedrijf is immers bij uitstek de plek waar men woont en werkt, en waar de band met ouders en familie sterk voelbaar is."

Specifiek kenniscentrum is geen luxe

De partners van de Groep Boerenbond bundelen daarom nu de krachten. De Boerenbond, Groene Kring, KBC, SBB en het Innovatiesteunpunt brengen elk hun knowhow in. Daarnaast deden ze ook een beroep op de expertise van Jozef Lievens en het Instituut voor het Familiebedrijf.

"Een apart kenniscentrum voor familiebedrijven in de land- en tuinbouw is geen luxe. Het is nodig omdat opvolging in de agrarische sector zich vaak onderscheidt van andere sectoren. Zo is er meestal een langere periode van gezamenlijke uitbating en dus samenwerking tussen de generaties. En ook de wetgeving en het beleid hebben een grotere invloed, bijvoorbeeld omwille van productierechten of vergunningen", aldus Jozef Lievens.

Het nieuwe kenniscentrum van de Boerenbond is in volle voorbereiding en zal vanaf het najaar van 2015 actief zijn. Meer info vindt u op de website www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer