Bristol - Tot de kern komen

26.11.2019
Governance Familie

Op de dag voor het Familiebedrijf op dinsdag 1 oktober kwamen vier getuigenissen over goed bestuur in familiebedrijven aan bod. Elise Vanaudenhove, CEO bij Bristol, gaf de aanwezigen een inzicht in de familiale governance binnen de groep Bristol Euro Shoe Group. Een interessante kijk achter de schermen van een bedrijf dat heel bewust met familiale governance omgaat.

Bristol Euro Shoe Group, het Limburgs retailbedrijf achter onder andere Bristol en Avance, is met zijn 94 jaar goed op weg een eeuweling te worden. Eind 2017 nam Elise Vanaudenhove, derde generatie, er de fakkel over van de externe CEO. Hiermee kwam na een lange periode opnieuw een familielid aan de leiding.

Dat Elise CEO van het familiebedrijf zou worden stond nochtans niet in de sterren geschreven. Na een lange loopbaan in de reclamewereld nam ze een professionele draai van 360°. Ze ging aan de slag als persoonlijke coach. En toch voelde Elise eind 2017, wanneer de retail erg onder druk staat, de nood om de leiding over te nemen van de externe CEO. “Op het moment dat een bedrijf zichzelf moet heruitvinden is het belangrijk dat je heel goed de mensen en de cultuur begrijpt,” verklaart Elise. “Die cultuur brengen we nu in kaart: wat typeert onze familie en hoe vertaalt zich dat in het bedrijf?”

Daarnaast is de toekomstvisie van de familie belangrijk. Het substantiëren van die visie pakte Bristol heel pragmatisch aan met een enquête bij de familie. “Uit die enquête selecteerden we vijf stellingen die we steeds verder bijschaafden in het Familieforum. Deze stellingen zullen nu vertaald worden in een familiecharter.” Tegelijkertijd professionaliseerden ze de familiale governance. Er werd een Familieraad aangesteld, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende familietakken. Zij bereiden het driemaandelijkse Familieforum voor. Dat forum dient om de familie te informeren over het reilen en zeilen van het bedrijf.

Een ander belangrijk orgaan binnen de groep is de Raad van Bestuur. De laatste jaren was er veel vernieuwing binnen de raad. Er zetelen acht bestuurders, vier externe en vier familiale. De voorzitter van de Raad van Bestuur is bovendien een externe bestuurder. “Dat hebben we zo bepaald. Als de CEO familie is, dan moet de voorzitter een externe bestuurder zijn, en omgekeerd,” aldus Elise.

Bij Euro Shoe Group is er een inhoudelijke evolutie in de vergaderingen van Raad van Bestuur. “De Raad van Bestuur heeft ons geweldig gechallenged, waardoor ons rapportagesysteem en de controle over de processen indrukwekkend vooruit is gegaan. Nu gaan onze vergaderingen echt over strategie, we kunnen tot de kern komen. Cijfers worden soms zelfs niet besproken.”

Dat is een algemene tendens, beaamt Patrick De Schutter. “Waar vroeger de Raad van Bestuur 60 à 70% over cijfers vergaderde, is dat nu gereduceerd tot 10 à 15%. De focus ligt vooral op strategie, wat in het steeds veranderende klimaat niet onlogisch is.”