Charles Beauduin (Vandewiele, Barco): “Aan de next gen leden die twijfelen: probeer het!”

Charles Beauduin hoeft niet meer voorgesteld te worden: hij is eigenaar en CEO van Vandewiele, marktleider wat betreft ontwerp en fabricage van hoogtechnologische machines en oplossingen voor de textielindustrie. Die rol combineert hij met zijn rol als co-CEO van Barco, waarin Vandewiele de hoofdaandeelhouder is. Samen met zijn zoon Thomas, die sedert een tweetal jaren ook actief geworden is in het familiebedrijf, zal hij op 4 mei te gast zijn op Follow Up, het jaarlijkse topevent van de deelnemers aan en de alumni van de Opvolgersacademie.

Over de instap in het familiebedrijf zijn vader en zoon Beauduin het eens: bouw eerst je carrière uit buiten het familiebedrijf. Thomas heeft onder meer gewerkt aan de universiteit van Tokio en in een Canadees bedrijf dat inmiddels werd overgenomen door Barco. Pas na een stevig parcours buitenshuis, heeft hij het familiebedrijf vervoegd om de integratie te verwezenlijken met het overgenomen Italiaanse bedrijf Savio.

Attitude en competenties zijn belangrijk, aldus Charles Beauduin: “Wij stimuleren als ouders het ondernemerschap bij onze kinderen, en hebben ook veel nadruk gelegd op sociale verantwoordelijkheid. Anderzijds ben ik al erg lang betrokken bij het bedrijf en de groei ervan, en weet ik dus heel veel over het bedrijf. Voor een volgende generatie zal het niet evident zijn om dezelfde mate van kennis over het bedrijf te verwerven. Een operationele rol opnemen in het familiebedrijf is dus geen evidentie. Maar als je als familiale opvolger over de juiste competenties en interesse beschikt, en je twijfelt, dan is er één tip: probeer het!”

Thomas beaamt dat: “Mijn broers en ik zijn inderdaad altijd gestimuleerd in het ondernemen, maar zonder dat dat noodzakelijk moet leiden tot een rol in het familiebedrijf. Wij hebben altijd sterk geapprecieerd dat we zijn aangemoedigd om onze passie te volgen, of die nu in de lijn ligt van de activiteiten van het familiebedrijf of niet. Wel werden we altijd gestimuleerd om bijvoorbeeld vakantiejobs op te nemen in het familiebedrijf, en liefst in het buitenland. Op die manier leer je het bedrijf en zijn activiteiten pas echt kennen, van binnenuit en onderaan de ladder.”

Wat onderscheidt nu volgens hen een familiebedrijf van andere bedrijven? Charles Beauduin: “In de eerste plaats het langetermijnperspectief, de wil om te groeien en de daarmee gepaard gaande risicobereidheid, gecombineerd met korte en dus snelle beslissingslijnen.” “Inderdaad, het Italiaanse bedrijf Savio bijvoorbeeld was vóór de overname door Vandewiele gedurende een zekere periode onder controle van een private equity speler. De overgang naar een familiebedrijf kwam voor de medewerkers van Savio als een kleine cultuurshock, maar ook als een opluchting”, voegt Thomas Beauduin eraan toe.

En ondernemerschap draait in de eerste plaats om mensen, aldus Charles Beauduin: “Opleiding, dynamisme, openheid, de capaciteit om vernieuwend te denken, … Het is zó belangrijk dat jonge mensen dit meekrijgen en dat een klimaat wordt gecreëerd dat dit stimuleert. Dat is één van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan.”

Het gesprek met de beide heren Beauduin op 4 mei belooft in elk geval boeiend en verrijkend te worden. Schrijf u hier in! (exclusief voor alumni van de Opvolgersacademie en next gen leden van bedrijfsfamilies).

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer